| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Badania marketingowe |
| Wygląd zewnętrzny | Przemówienie | Wywiad | Prasa | Telewizja |
| Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka | Logo |
| Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki, które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
-
 Badania marketingowe
-
Podstawą każdej kampanii wyborczej powinny być dobre badania marketingowe - badania, które przede wszystkim mają na celu dać nam odpowiedź na pytanie "czego pragną wyborcy?"

Badania marketingowe możemy podzielić na badania ilościowe i jakościowe.

Badania ilościowe to sondaże, rankingi oraz wszelkiego rodzaju kwestionariusze. Jednym słowem są to ankiety przeprowadzane osobiście lub telefonicznie, 
składające się z pytań zamkniętych. Celem badania ilościowego jest poznanie odpowiedzi na pytania "ile?" oraz "czy?". W ten sposób poznajemy postawy wyborców.

Prowadząc badania ilościowe nie można zapomnieć o odpowiedniej ilości osób, które zostaną poddane badaniu. Działa tu tzw. prawo wielkich liczb, twierdzące, że gdy przebadamy odpowiednio duża liczbę przedstawicieli danej populacji, na podstawie ich opinii możemy wnioskować o opinii całej populacji. Ważne aby pamiętać, że prawo to działa od liczby 600 osób, choć w Polsce badania ilościowe przeprowadzane są zazwyczaj na 1000 osób. Kolejna ważna uwaga - gdy badamy małą populację - kilkaset tysięcy osób, próbka gwarantująca miarodajny wynik nie jest mniejsza!
Podczas badań występuje zjawisko tzw. błędu statystycznego, który wynosi 3%.

Koszt badań ilościowych to około 30 tys. zł za ankietę zawierającą 10 pytań. 

Ilościowe badania marketingowe powinny dać nam odpowiedź przede wszystkim na pięć pytań:
1. Jaki jest nasz punkt startu - czyli jakie są preferencje wyborców?
2. Jakie są kryteria sukcesu? Sukcesem może być zdobycie mandatu, ale równie osiągnięcie dobrego wyniku i sprawienie, że nasze nazwisko stanie się rozpoznawalnym. Pamiętajmy, że cel kampanii powinien być ambitny i zarazem realny - gdy prawdopodobieństwo sukcesu jest średnie poziom motywacji do pracy jest największy.
3. Jaki jest drugi wybór wyborców? - czyli na kogo głosowaliby wyborcy, gdyby ich kandydat wycofał się, nie startował?
4. Jaki jest wybór negatywny wyborców? - w wyborach gdzie rywalizuje dwóch kandydatów i tylko jeden jest zwycięzcą warto poznać elektorat negatywny. Wskaźnik ten pokazuje gdzie zaczyna się dla nas tzw. "ściana", a więc wyborcy, którzy nigdy nie zagłosują na naszą kandydaturę.
5. Kto jest dla nas najlepszym przeciwnikiem? - symulacja 2 tury wyborów. 

Badania jakościowe w gruncie rzeczy opierają się przede wszystkim na metodzie tzw. grupy fokusowej. Badanie odbywa się w małej grupie i pozornie wygląda jak zwykła rozmowa. Prowadzący grupę - nazywany  moderatorem - zadaje pytania i naprowadza rozmowę na interesujący badających temat. 
Celem badania jakościowego jest zrozumienie postaw wyborców, a nie ich mierzenie, tak jak w przypadku badan ilościowych - poznanie odpowiedzi na pytania: "co?", "dlaczego?", "w jaki sposób?".

Tworząc grupę fokusową należy pamiętać, iż minimalna ich liczba, aby uzyskać rzetelny wynik wynosi 4. W każdej z nich powinno być minimum 8 osób, a maksymalnie 12. Dodatkowo osoby te muszą być dobrze dobrane - winny być to osoby należące do najistotniejszych dla nas wyborców, czyli tych niezdecydowanych. Tworząc grupę fokusową musimy odrzucić naszych zdecydowanych zwolenników jak i naszych zdecydowanych przeciwników.
Pamiętać należy, iż podczas badań fokusowych niedopuszczalne są jakiekolwiek analizy ilościowe. Nie temu służy fokus, gdyż brak jest w jej przypadku odpowiedniej ilości badanych osób dla rzetelności wyniku.
Fokus bazuje na przekonaniu, że opinie ludzi są powtarzalne, a opinie tych których połączył istotny problem, są jeszcze bardziej podobne.
Koszt badań fokusowych to około 20 tys. zł za cztery grupy. (rok 2005)

Inna metodą badań jakościowych jest wywiad pogłębiony - jest to rozmowa jeden na jeden, podczas której badający zadaje badanemu otwarte i nie sugerujące pytania.

Koszty

Badania marketingowe są drogie, co sprawia, że kandydaci często rezygnują z nich. Jeśli nie stać nas na ich przeprowadzenie, może warto złożyć się na nie z innymi kandydatami. Warto także wykorzystać badania już przeprowadzone na zlecenie mediów, partii politycznych, itp.
Pamiętajmy także, aby samemu nie próbować przeprowadzać badań marketingowych, gdyż wiąże się to z dużym ryzykiem popełnienia błędu, który będzie rzutować na całą naszą kampanię. Ważne aby badania marketingowe powtarzać podczas kampanii - w przypadku wyborów lokalnych przynajmniej jeden raz w ciągu kampanii.

cdn...
 


(C) MACIEJ RATAJCZAK 2008 WOLSZTYN