| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Badania marketingowe |
| Wygląd zewnętrzny | Przemówienie | Wywiad | Prasa | Telewizja |
| Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka | Logo |
| Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki, które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
-
 Internet - kampania w Sieci
-
Podczas kampanii wyborczej  nie możesz zapomnieć o obecności nie tylko w mediach typu prasa drukowana, radio, telewizja ale również w Internecie. Bardzo szybko wzrost liczby osób korzystających z Sieci w naszym kraju (obecnie ok. 20% społeczeństwa) powoduje, że warto pomyśleć o wykorzystaniu tego medium w kampanii. 

Podstawowym narzędziem twojej sieciowej kampanii wyborczej powinna być strona internetowa - podstawowym ale nie jedynym! Planując swoją "e-kampanię" nie zapominaj o wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail), bannerów reklamowych, grup dyskusyjnych oraz debat on-line.

Twoja strona internetowa przede wszystkim musi być ciekawa. Oznacza to, że obok atrakcyjności graficznej, powinna ona być w miarę często aktualizowana. Obok twojego przekazu wyborczego na stronie warto zamieścić także informacje bardziej osobiste - o własnych zainteresowaniach, rodzinie, itp. 

Postaraj się wykorzystać własną witrynę internetową do:

- gromadzenia wolontariuszy, zarówno do tradycyjnej pracy przy kampanii (obsługa telefonów o korespondencji, organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach wyborczych), jak również do poszukiwania tzw. "cyberwolontariuszy", którzy zazwyczaj angażowani są do rozsyłania elektronicznych kartek do znajomych z prośbą o poparcie danego kandydata oraz do podejmowania działań mających uczynić kampanie bardziej "widzialną" w Internecie,

- tworzenia wspólnoty skupionej wokół twojej osoby, czyli tworzenia silnej więzi emocjonalnej pomiędzy tobą a twoimi zwolennikami oraz wśród samych zwolenników. Aby to zrealizować warto zamieścić na stronie przestrzeń do prowadzenia rozmów on-line (tzw. chat rooms), umożliwić pobieranie grafik (plakatów, tapet na komputerowy pulpit, itp.) oraz sloganów wyborczych kandydata,

- zbierania funduszy na kampanię - w tym celu na stronie wyodrębnij oddzielną, specyficzną sekcję, w której podać powinieneś numerem konta.
 

Przy budowie strony internetowej warto pomyśleć o zamieszczeniu na niej linków zewnętrznych, pozwalających odwiedzającym bezpośrednio połączyć się z innymi witrynami politycznymi związanymi z twoją kampanią. Podawanie tego typu odnośników do różnych miejsc w Sieci ma na celu budowanie koalicji wyborczej, mobilizowanie wyborców oraz umożliwienie porównania się z rywalami politycznymi.

Jeżeli chodzi o techniczne wykonanie strony www, to zadbaj aby była ona przejrzysta - nie przeładowana grafiką, wykonana profesjonalnie i... łatwa do odnalezienia w Sieci. Aby zapewnić stronie wysoka pozycję we wszelkiego rodzaju wyszukiwarkach internetowych postaraj się o odpowiednie "keywords" w tzw. "źródle" pliku index.html.
Popularność strony internetowej w dużej mierze zależy od jej adresu. Warto zarejestrować domenę internetową, zawierającą własne nazwisko (www.kowalski.pl); imię i nazwisko (www.jankowalski.pl) lub inną łatwo kojarzącą się z tobą. Informacje na temat rejestracji domen uzyskasz pod adresem: http://www.nask.pl

Nie zapomnij, że dobrze zorganizowana strona powinna przede wszystkim koordynować prace i aktywności wyborcze w świecie realnym. 

Bannery reklamowe

Planując kampanię wyborczą w Internecie nie możesz zapomnieć o bannerach reklamowych. Banner to mała, często animowana forma graficzna, która umieszczana jest na stronach WWW popularnych serwisów informacyjnych. Po kliknięciu na banner, użytkownik przenosi się na stronę WWW reklamodawcy. Umieszczenie bannerów reklamowych na stronach dużych serwisów jest bardzo drogie. W przypadku wyborów do rad gmin czy powiatów bardziej opłaca się porozmawiać ze znajomymi, którzy posiadają własne strony www, czy nie zechcieliby zamieścić twojego bannera na swojej stronie. 

Poczta elektroniczna (e-mail)

Elektroniczna poczta (e-mail), umożliwiająca szybką komunikację pomiędzy użytkownikami komputerów podłączonych do Sieci, jest ważnym narzędziem marketingu bezpośredniego. Jest ona elektronicznym odpowiednikiem tzw. direct mail - przesyłki bezpośredniej, najczęściej  składającej się z materiałów reklamowych jakiegoś produktu lub jego próbek. 
Przy wysyłaniu pocztą elektroniczną naszej wizytówki wyborczej pamiętaj aby do każdej osoby wysyłać oddzielny list. W żadnym wypadku nie wysyłaj tego typu poczty hurtowo, a jeżeli już to robisz, staraj się to ukryć - niedopuszczalne jest aby odbiorcy widzieli adresy e-mail wszystkich osób, do których trafił twój list.

Debaty internetowe

Bardzo istotną forma twojej sieciowej komunikacji z wyborcami powinny być elektroniczne debaty wyborcze oraz dyskusje polityczne organizowane w tzw. "chat roomach". Tego typu debaty od tych organizowanych w świecie realnym różnią się tym, że są bardziej kameralne oraz stwarzają możliwość bezpośredniej wymiany opinii pomiędzy tobą a wyborcami. Powinieneś wykorzystać tego typu "spotkania" do zaprezentowania się obywatelom oraz przedstawienia własnego programu politycznego.
Warto abyś brał udział także w wymianie poglądów w grupach dyskusyjnych, takich jak: pl.soc.polityka, pl.soc.polityka.wybory oraz pl.listsrev.dziennikarz. 
 

Opracowane na podstawie materiałów prezentowanych na stronie.

(C) MACIEJ RATAJCZAK 2002 WOLSZTYN