| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Badania marketingowe |
| Wygląd zewnętrzny | Przemówienie | Wywiad | Prasa | Telewizja |
| Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka | Logo |
| Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki, które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
-
 Konferencje, szkolenia, itp.
-
W tym miejscu znajdziecie informacje o terminach i tematach konferencji, szkoleń i innych "imprez" poświęconych marketingowi politycznemu i public relations.
Znajdują się tu także relacje z tych spotkań. 

 Konferencje w roku akademickim 2011/2012

"Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego"
Zielona Góra, 22-23 maja 2012 r.
Organizator: Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

"Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz"
Kielce/Rytwiany, 27-28 marca 2012 roku
Organizatorzy: Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 
Społecznej w Chełmie, Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego (PTMP), Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej (TEO). 
http://www.politologia.uni.wroc.pl/index.php/pl/wydarzenia

*      *      *

Retoryka i władza
Warszawa, 24-25 listopada 2011 roku
Organizator: Polskie Towarzystwo Retoryczne, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW.
http://www.ptnp.org.pl
 

 Konferencje w roku akademickim 2010/2011 - konferencje zakończone

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo"
Toruń, 11-12 maja 2011 r.
Organizator: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
http://www.election2010.umk.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym"
Biłgoraj, 19-20 maja 2011 r.
Organizatorzy: Zakład Ruchów Politycznych, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

"Polityczny marketing permanentny, czyli kampania wyborcza na co dzień"
Poznań, 26-27 maja 2011 roku 
Organizator: Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
http://wnpid.amu.edu.pl/

Ogólnopolskiej Konferencji "Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego"
Zielona Góra, 31.05. - 1.06.2011 r.
Organizator: Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.home.umk.pl/


Blaski i cienie polskiego marketingu politycznego
Wrocław, 19 stycznia 2005 r. 
KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ RELACJĘ

Jeżeli jesteś organizatorem lub wiesz o konferencji, szkoleniu dotyczącym marketingu politycznego lub public relations to bardzo proszę napisz i poinformuj o nich.

(C) MACIEJ RATAJCZAK 2005 WOLSZTYN