| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Badania marketingowe |
| Wygląd zewnętrzny | Przemówienie | Wywiad | Prasa | Telewizja |
| Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka | Logo |
| Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki, które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
-
 Książki, które polecam
-
W tym miejscu chciałbym polecić kilka (to już kilkanaście), moim zdaniem ciekawych książek, dotyczących zagadnień marketingu politycznego oraz marketingu wyborczego. 

Wszystkich proszących o przesłanie ksero wymienionych książek informuję, że nie kseruję i nie wysyłam kopii prezentowanych wydawnictw. Zachęcam do poszukiwań w księgarniach interentowych oraz na stronach wydawnictw.

Bardzo proszę wydawnictwa, autorów książek poświęconych marketingowi politycznemu oraz wszystkich zainteresowanych o informacje na temat nowości wydawniczych poświeconych marketingowi w polityce. Dziękuję!
-


Ze względu na dużą ilość publikacji dział składa się z dwóch części:
-
Książki które polecam
( o   t e o r i i   i   k a m p a n i a c h )
Książki... jak to się robi w USA
( t a k ż e   b a r d z o   p o l e c a m )

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2014
---
Sergiusz Trzeciak
Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 
Sopot 2014


Książki Sergiusza Trzeciaka mają wyjątkowy charakter - nie są to naukowe opracowania lecz praktyczne poradniki napisane przyjaznym czytelnikowi językiem. Tak też jest w przypadku prezentowanego opracowania. Sprawia to, że po książkę tę mogą śmiało sięgnąć osoby, które na marketingu politycznym raczej znają się mało, a chcą po prostu dobrze zorganizować kampanię wyborczą. Polecam ją jednak, nie tylko praktykom wyborczej walki, gdyż i teoretycy znajdą tu wiele dla siebie.   

-
-- www.trzeciak.pl, .....................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2013
---
Małgorzata Adamik-Szysiak, Wojciech Maguś (red.)
Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Lublin 2013

Książka to zbiór 16 opracowań autorów reprezentujących różne polskie ośrodki politologiczne i medioznawcze i prezentujących różnorodne aspekty wykorzystania marketingu politycznego, public relations i reklamy politycznej w kampanii wyborczej. Każdy z artykułów zawiera wiele przykładów z niedawnych kampanii wyborczych w tym m.in. liczne ilustracje plakatów i kadrów z filmów wyborczych. Polecam lekturę zarówno początkującym badaczom zagadnień wykorzystania marketingu w polityce jak i osobom bardziej zagłębionym w temat, dla których książka będzie świetną bazą dla dalszych poszukiwań.
Zobacz SPIS TREŚCI (pdf)

-
-- www.umcs.lublin.pl/wydawnictwo, sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl......

Mariusz Kolczyński (red.)
Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy 
i praktyka komunikowania politycznego
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo Gnime
Katowice 2013

Opisując współczesne kampanie wyborcze w Polsce autorzy artykułów, które złożyły się na tę publikację skoncentrowali się na opisie kampanii wyborczej z roku 2011. Znajdziemy więc tu analizę działań wyborczych prowadzonych w telewizji, prasie drukowanej oraz Internecie. W książce poruszony jest m.in. temat wykorzystania w kampaniach wyborczych nowych mediów społecznych takich Facebook oraz roli celebrytów w budowaniu wizerunku partii i kandydatów. Polecam!
Zobacz SPIS TREŚCI i WSTĘP (pdf)

-
-- https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/5281, zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2012
---
Agnieszka Kasińska-Metryka, Robert Wiszniowski (red.)
Kryzys marketingu politycznego
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2012

W książce tej znajdziemy 14 ciekawych artykułów autorstwa najwybitniejszych polskich badaczy zagadnień marketingu politycznego, w tym m.in.: Doroty Piontek, Marzeny Cichosz, Moniki Wichłacz, Marka Jezińskiego, Mariusza Kolczyńskiego, Tomasza Goban-Klasa. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie czy obecnie mamy do czynienia z kryzysem marketingu politycznego, a jeśli tak, to na czym on polega? Książkę czyta się wyśmienicie. Polecam wszystkim! 
Zobacz SPIS TREŚCI

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Małgorzata Adamik-Szysiak
Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
Lublin 2012

Książka ta to dokładna charakterystyka materiałów filmowych promujących polityków i partie polityczne podczas aż pięciu kampanii wyborczych w tym m.in. kampanii prezydenckiej 2010 roku. Obok opisów znajdziemy tu także wiele zdjęć charakterystycznych kadrów ze spotów wyborczych. Książka zawiera także opis podstawy teoretycznej. Publikacja ta została zwycięzcą IV edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej �Doktorat'11� na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o komunikowaniu obronioną w 2011 roku. Polecam! 
Zobacz SPIS TREŚCI

-
-- www.umcs.lublin.pl/wydawnictwo, sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl.......

Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka (red.)
Marketing polityczny. Dooświadczenia polskie.
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2012

Książka składa się z czterech części, w których umieszczono łącznie aż 33 teksty. Ich autorami są badacze zjawisk i procesów społecznych z całej Polski, co sprawia, iż mamy tu różnorodne podejście do tematu marketingu politycznego. Opracowania zawarte w publikacji są naprawdę ciekawe i napisane przystępnym językiem. To jedna z ciekawszych publikacji na temat marketingu politycznego ostatnich lat. Szczerze polecam - nawet znawcy tematu znajdą tu wiele ciekawych informacji.  Wystarczy spojrzeć na SPIS TREŚCI

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Wojciech Peszyński
Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych 
z lat 2001-2007
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2012

W książce znajdziemy szczegółową analizę wyborczych materiałów telewizyjnych z trzech polskich kampanii wyborczych - 2001, 2005, 2007, oczywiście poprzedzoną rozległym opisem historii i teorii telewizyjnej reklamy politycznej. Oddzielny rozdział poświęcony został negatywnej kampanii w telewizji. Polecam szczególnie studentom. 

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Marek Jeziński (red.)
Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie.
Dom Wydawniczy DUET
Toruń 2012

Książka ta zawiera dokładną analizę kampanii wyborczych największych ugrupowań politycznych walczących o miejsca w Parlamencie w 2007 roku. Praca ta powstała niemal po pięciu latach od kampanii, którą opisuje, tak więc mamy tu do czynienia ze spojrzeniem na kampanię z dłuższej perspektywy czasowej, co należy zapisać na  plus. W artykułach znajdujących się w publikacji znajdziemy wiele ciekawych informacji. Polecam! Zobacz SPIS TREŚCI.

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Andrzej Wacław Bortnowski
Współczesny protokół dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2012

Oto praktyczny przewodnik po protokole dyplomatycznym i zasadach etyki. Książkę polecam wszystkim, a szczególnie kandydatom na urzędy polityczne - z pewnością pomoże ustrzec się przed wieloma gafami, które w budowaniu pozytywnego wizerunku raczej nie pomagają. To naprawdę bardzo ciekawa lektura. jesli myślicie, że o savoir-vivre wiecie już wszystko przeczytajcie tę książkę - dowiecie się wielu nowych rzeczy. Polecam! 

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2011
---
Iwona Hofman (red.)
Marketing polityczny. Teoria i praktyka
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2011

Zgodnie z tytułem książka zawiera 11 artykułów poświęconych teorii i praktyce marketingu politycznego. Znajdziemy w niej przede wszystkim teksty dotyczące kampanii wyborczych ostatnich lat w Polsce, USA i na Ukrainie, ale także np. 
analizę manipulacji językowych w przemówieniach Goebbelsa. 

-
-- www.umcs.lublin.pl/wydawnictwo,.wydawnictwo@umcs.eu...............................

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Marketing polityczny w regionie
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2011

Książka ta choć w tytule zawiera wskazanie, iż dotyczy marketingu politycznego w regionie to Czytelnicy znajdą w niej przede wszystkim podstawy wiedzy o tym czym jest marketing polityczny oraz ogólną analizę kampanii wyborczych z lat 1989-2011. Choć jedynie ostatni rozdział poświęcony został kampaniom wyborczym w regionie,
a więc na poziomie samorządów, to książkę szczególnie polecić warto radnym i kandydatom na radnych. Oczywiście także studenci znajdą tu wiele skondensowanej wiedzy o marketingu politycznym. Polecam!

-
-- www.wuj.pl...........................................................................................

(red.) Bogusława Dobek-Ostrowska, Kamila Majdecka
Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2011

Wyjątkowość tej książki polega na tym, iż jej poszczególne rozdziały powstały w oparciu o empiryczne badania, prowadzone przez młodych autorów. Znajdziemy tu rozdziały poświęcone sloganom wyborczym, telewizyjnym debatom wyborczym, reklamie telewizyjnej i wizualnej. Wiele miejsca poświęcono kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Polecam! 

-
-- www.wuwr.com.pl, marketing@wuwr.com.pl................................................

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2010
---
(red.) Jan Garlicki 
Studia podyplomowe. Strategie i mechanizmy marketingu politycznego.
Wydawnictwo Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dom Wydawniczy Elipsa
Warszawa 2010

Szesnasty tom "Studiów politologicznych" poświęcony marketingowi politycznemu 
zawiera 11 artykułów. Wśród nich znalazły się zarówno teksty mówiące o teorii 
budowania strategii kampanii wyborczej, ale i opisujące zjawiska walki wyborczej na 
konkretnych przykładach z kampanii wyborczych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Polecam!

-
-- www.elipsa.pl,..........................................................................................
-
Michał Jaśniok
Marketing polityczny w środowisku wirtualnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Katowice 2010

Książka ta to bardzo teoretyczne ujęcie tematu zagadnienia obecności marketingu politycznego w cyberprzestrzeni. Nie znajdziemy tu więc wielu przykładów wykorzystania metod i narzędzi marketingu w sieci lecz bardzo szczegółowe rozważania teoretyczne. Powoduje to, że książka nie jest łatwa w czytaniu 
i wymaga od czytelnika posiadania wiedzy z zakresu marketingu i ekonomi. 
Jedna z nielicznych publikacji na ten temat.

-
-- www.ue.katowice.pl, wydawnictwo@ue.katowice.pl......................................

Sergiusz Trzeciak
Marketing polityczny w Internecie
Wydawnictwo MUZA SA
Warszawa 2010

Książka ta to bardzo praktyczny poradnik jak zaistnieć w Internecie, nie tylko podczas kampanii. Czytelnik prowadzony jest tu niemal "za rękę" m.in. po zasadach tworzenia stron internetowych czy profili w portalach społecznościowych. 
Obok rad praktycznych znajdziemy tu także skondensowane wskazówki teoretyczne, które na pewno przydadzą się nie tylko stawiającym pierwsze kroki w marketingu politycznym. Polecam!

-
-- www.muza.com.pl,......................................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2009
---
Mariusz Kolczyński, Marek Mazur
Broń masowego wrażenia. Kampania wyborcza 2007 r. w Polsce.
Wydawnictwo Sejmowe
Warszawa 2009

Publikacja ta to dokładna analiza kampanii wyborczej 2007 roku w Polsce i to zarówno tej prowadzonej w mediach jak i tej, która toczyła się na ulicach.

-
-- http://wydawnictwo.sejm.gov.pl, wydawnictwo@sejm.gov.pl..............................

Bogusława Dobek-Ostrowska
Porozumienie czy konflikt? Polityce, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Propaganda i PR w polityce. Kampanie wyborcze. Marketing i reklama polityczna. 
Wydawnictwo Szkolne PWN
Warszawa - Bielsko-Biała 2009

Mimo, że książka ta polecana jest jako kompendium wiedzy dla zagubionych obywateli-wyborców, polecić można ją przede wszystkim początkującym adeptom marketingu politycznego. Dowiemy się z niej w zwięzły sposób czym jest komunikowanie polityczne, marketing polityczny, reklama polityczna czy PR polityczny. Książka zawiera ciekawe ilustracje dotyczące historii marketingu politycznego. Polecam! SPIS TREŚCI

-
-- www.park.pl, zamowienia@park.pl................................................................

Dorota Dolińska
Społeczny wizerunek partii politycznych
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2009

W książce obok bogatego materiału teoretycznego dotyczącego kreowania wizerunku ugrupowania politycznego znajdziemy szczegółowy opis genezy, rozwoju i charakterystykę wizerunku dwóch obecnie największych partii politycznych - Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Lekturę polecam przede wszystkim studentom zarówno tym początkującym jak i poszukującym informacji 
do pracy dyplomowej! 

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Marek Sokołowski (red.)
Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2009

Podzielone na trzy części opracowanie porusza tematy mediatyzacji polityki - polityzacji mediów, tworzenia medialnych spektakli politycznych oraz roli w nich polityków i dziennikarzy. Polecam! SPIS TREŚCI

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Giryn Maria Izabela
Specyfika polskich kampanii wyborczych na przykładzie kampanii parlamentarnej 2005 roku
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2009

Analiza parlamentarnej kampanii wyborczej z 2005 roku jest książką zawierającą wiele informacji teoretycznych odniesionych do konkretnych sytuacji z kampanii 
2005 r. Choć analiza kampanii przeprowadzona jest tu bardzo wyrywkowo to na pewno wielu znajdzie w książce ciekawe informacje na temat jej przebiegu. 

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Andrzej W. Jabloński, Leszek Sobkowiak (red.)
Marketing polityczny w teorii i praktyce
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2009

Podręcznik akademicki składający się z 9 rozdziałów poświęconych m.in. public relations w polityce, reklamie politycznej, lobbingowi, analizie rynku politycznego i kampaniom wyborczym w USA. Polecam szczególnie osobom rozpoczynającym przygodę z marketingiem politycznym, choć i znawcy tematu znajdą tu coś dla siebie. 

-
-- www.wuwr.com.pl, marketing@wuwr.com.pl................................................

Katarzyna Kolenda-Zalewska, Monika Olejnik, Sebastian Chachołek, 
Wiesław Gałązka, Andrzej Mleczko, Marek Skała, Wojciech K. Szalkiewicz,
Jacek Żakowski
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieniło Polskę.
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2009

Pozycja ta to zbiór felietonów znanych polskich publicystów, dziennikarzy, znawców tematu PR i marketingu politycznego. Książka o tyle ciekawa, iż pozwala poznać opinie o polskim PR w polityce osób blisko związanych z tematem. Siłą pozycji jest bezpośrednie odwoływanie się w tekstach do aktualnych wydarzeń na polskiej scenie politycznej - warto przeczytać i spróbować przeanalizować całość. W wydawnictwie znajdziemy teksty m.in. Wojciecha K. Szalkiewicza, Wiesława Gałązki, Moniki Olejnik, Jacka Żakowskiego i.... rysunki Andrzeja Mleczko.

-
-- onepress@onepress.pl; http://onepress.pl.......................................

Tomasz Olczyk
Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne
Warszawa 2009

Książka to bardzo bogata bo licząca sobie ponad 500 stron analiza kampanii wyborczych w telewizji. Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat reklam wyborczych emitowanych od 2000 do 2007 roku, nie tylko w Polsce. Materiał telewizyjny zgromadzony przez autora został poddany bardzo szczegółowej analizie, której wyniki zawarte zostały w pracy. Polecam lekturę - książkę czyta się bardzo lekko. 

-
-- www.waip.com.pl.............................................................................

Joanna Marszałek-Kawa (red.)
Kampanie wyborcze - studium przypadku
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2009

Książka jest zbiorem ciekawych artykułów poświęconych kampaniom wyborczym. 
Opracowanie jest efektem pracy studentów biorących udział w programie badawczym. Znajdziemy tu teksty poświęcone udziale kobiet w  wyborach i polityce, a także artykuły dotyczące walki wyborczej w USA, Rosji, Francji, Ukrainy i Białorusi. Polecam!

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2008
----
Wiesław Gałązka
Gotowych faktow nie ma. Kreowanie informacji oraz wizerunku publicznego 
i medialnego.
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław 2008
 
--  P A T R O N A T
................................

Wydawnictwo to jest zbiorem 10 artykułów z lat 1990-2007 poświeconych zagadnieniom kreowania informacji przez dziennikarzy oraz ich odpowiedzialności za wypowiadane i pisane słowa. W książce znajdziemy wiele ilustracji obrazujących jak media kreują informacje... a może przede wszystkim sensację. Polecam! 

-
-- www.dsw.edu.pl...........................................................................................

Stanley Newcourt-Nowodworski
Czarna propaganda. Polska, Niemcy, Wielka Brytania. Tajemnice największych oszustw II wojny światowej.
Wydawnictwo Znak
Kraków 2008

Czym jest czarna propaganda? Co różni ją od propagandy białej i szarej? Jakie chwyty propagandowe stosowały państwa walczące podczas II wojny światowej i czemu miały one służyć? Na pytania te znajdziecie odpowiedź w tej książce.  Polecam, nie tylko zainteresowanym historią.

-
-- www.znak.com.pl...........................................................................................

David O. Sears, Leonie Huddy, Robert Jervis (red.)
Psychologia polityczna
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2008

Książka autorstwa wybitnych amerykańskich profesorów to wspaniałe źródło wiedzy o wszystkim, co możemy zamknąć w haśle "psychologia polityczna". Znajdziemy tu m.in. rozdział poświęcony wizerunkowi politycznemu, komunikacji politycznej oraz retoryki politycznej. To podręcznik akademicki, choć lekturę polecam nie tylko studentom, ale także osobom zajmującym się polityką i marketingiem politycznym zawodowo. Polecam!

-
-- www.wuj.pl...........................................................................................

Katarzyna Giereło-Klimaszewska
Rolatelewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce.
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2008

Opracowanie te to analiza kształtowania wizerunku polityka w telewizji na przykładzie wyborów prezydenckich.  Autorka szczegółowej analizie poddała przede wszystkim kampanie z roku 2000, gdy główna rywalizacja toczyła się między Aleksandrem Kwaśniewskim a Marianem Krzaklewskim. Dokładny opis spotów, wystąpień telewizyjnych, itp. Warto czytać i wyciągać wnioski z dawnych błędów.

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Norbert Maliszewski
Jak zaprogramować wyborcę?
Wydawnictwo Difin
Warszawa 2008

Książkę Norberta Maliszewskiego "Jak zaprogramować wyborcę?" czyta się jednym tchem. Pozycja ta to ciekawa analiza działań m.in. polskich polityków w ostatnich kampaniach wyborczych. Szczególnie wiele jest tu przykładów zastosowania technik marketingu politycznego w okresie od 2005 do 2008 roku. Polecam!

-
-- www.difin.pl......................................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2007
---
Piotr Lissewski (red.)
Polityka i perswazja
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Poznań 2007

Publikacja ta to zbiór 17 artykułów poświeconych perswazji w polityce. 
Wśród tekstów m.in. opracowanie Aliny Balczyńskiej-Kosman "Perswazja i populizm jako elementy języka polityki", Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak "Wiadomości telewizyjnych magazynów informacyjnych - powiadamianie czy perswadowanie?" 
i Karoliny Lewickiej �To, jak mówią, czy to jak wyglądam?" O pozycji języka
w strukturze autoprezentacji polityka". Polecam.

-
-- http://www.press.amu.edu.pl...................................................................

Teresa Sasińska-Klas (red.)
Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2007

Książka ta, to jedna z ciekawszych pozycji opisujących zjawisko kampanii wyborczej na przykładzie kampanii z roku 2005. Jeśli poszukujesz teoretycznych informacji na temat kampanii wyborczej, popartych przykładami z roku 2005 to jest to książka dla Ciebie. Lekturę polecam wszystkim, nie tylko zainteresowanym kampanią 2005.

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Mariusz Kolczyński
Strategie komunikowania politycznego
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2007

Ksiażka w wersji PDF

To świetne opracowanie, które warto przeczytać i do którego warto wracać. W książce znajdziemy informacje na temat teorii komunikowania politycznego oraz szeroki opis koncepcji marketingu politycznego. Dowiemy się również o etapach kampanii wyborczej oraz o przebiegu kampanii w współczesnych mediach. Książka napisana jest prostym językiem, bogata w przykłady i ciekawostki stanowi lekturą obowiązkową zarówno dla zaczynających swoją przygodę z marketingiem politycznym, jak i tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę. Polecam!

-
-- http://wydawnictwo.us.edu.pl.......................................................................

Hans Mathias Kepplinger
Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2007

Tematem książki jest analiza niemieckich mediów i ich związków z polityką. Autor analizuje zawartość treściową niemieckiej prasy pod kątem pozycji polityki w społeczeństwie.  Dla zainteresowanym marketingiem politycznym szczególnie interesujące będzie rozdziały mówiące o publicznym wizerunku polityka w Niemczech oraz mediatyzacji polityki. Książkę polecam szczególnie tym, którzy chcą spróbować porównać wpływ mediów na politykę w Polsce i w Niemczech. 

-
-- www.wuj.pl...........................................................................................

Gloria Beck
Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji 
Wydawnictwo HELION
Gliwice 2007

Książka to zbiór opisów kilkudziesięciu technik wywierania wpływu za pomocą tego co i w jak sposób mówimy. Każda z prezentowanych technik zobrazowana jest przykładami, które niewątpliwie ułatwiają jej zrozumienie i zastosowanie w własnej działalności. Książkę polecam zarówno tym, którzy chcą wywierać wpływ za pomocą języka, jak i, którzy tego wpływu chcą się ustrzec.

-
-- http://onepress.pl; onepress@onepress.pl....................................................

Wojciech Krzysztof Szalkiewicz
Słownik polityczny IV RP
Oficyna Wydawnicza ATUT
Wrocław 2007

Książka ta, to pierwsze tego typu opracowanie - zbiór haseł politycznych IV RP. Co ciekawe zdecydowana większość zawartych w książce zwrotów, powiedzeń, zdań, słów to pojęcia negatywne, których polityce powinni się wstydzić. Hasła opracowane są bardzo rozlegle - dowiadujemy się o kontekście w jakim padł dany zwrot oraz o reakcji na niego innych aktorów sceny politycznej.
To obowiązkowa lektura dla wszystkich zajmujących się językiem polityków ostatnich lat. Czyta się świetnie, często przez łzy śmiechu z "głupoty" niektórych reprezentantów narodu, a niekiedy ze smutkiem... z tego samego powodu. 
Polecam wszystkim!

-
-- www.atut.ig.pl..............................................................................................

Michał Jaśniok
Strategie marketingowe na rynku politycznym
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Kraków 2007

Każde działanie aby odnieść powodzenie musi opierać się na strategii. Dotyczy to szczególnie kampanii wyborczych. W prezentowanej książce znajdziemy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tego kluczowego zagadnienia - podstawy działania w polityce. Książka nie należy do łatwych - wiele tu specjalistycznych określeń, zawiłych teorii, jednak aby zrozumieć czym naprawdę jest tworzenie kampanii trzeba po prostu ją przeczytać. Polecam!

-
-- www.wolterskluwer.pl;.www.profinfo.pl............................................................

Mariusz Kolczyński, Marek Mazur
Wojna na wrażenia. Strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce
Wydawnictwo Sejmowe
Warszawa 2007

Książka ta to wnikliwy opis kampanii wyborczych 2005 roku w Polsce - parlamentarna i prezydencka. Ukazane zostały tu mechanizmy walki wyborczej  oraz natura telewizyjnych przekazów informacyjnych w kampanii. Dla szukających opisu polskich kampanii w 2005 r. pozycja obowiązkowa. Także inni powinni ją przeczytać, wszak najlepiej uczyć się na przykładach.  W książce szczególnie interesujące jest przedstawienie tematu odzwierciedlenia kampanii przez telewizję - czy telewizyjny obraz kampanii przystaje do rzeczywistości i do jakiego stopnia nasze decyzje wyborcze mają racjonalne podstawy. Polecam!

-
-- www.wydawnictwo.sejm.gov.pl.......................................................................

Dominika Maison, Artur Noga-Bogomilski (red.)
Badania merketingowe. Od teorii do praktyki.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2007

Każdej kampanii wyborczej polityka lub partii politycznej powinny towarzyszyć badania marketingowe, które wyznaczają kierunek wszelkich działań marketingowych. W książce znajdziecie informacje o dostępnych metodach badań, ich znaczeniu, efektywności, itp. Lektura obowiązkowa dla teoretyków, którzy chcą stać się praktykami kampanii wyborczych. Polecam! 

-
-- www.gwp.pl..................................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W ROKU 2006
----
Marian Gierula
Władza. Media.Polityka
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2006

Książka to praca zbiorowa szeroko opisująca relacje miedzy polityka a mediami. Wiele miejsca poświęcono w niej zagadnieniom marketingu politycznego, szczególnie w kontekście wykorzystania w kampaniach wyborczych takich mediów jak prasa drukowana, telewizja i internet. Polecam!

-
-- http://wydawnictwo.us.edu.pl.......................................................................

John Street
Mass media, polityka, demokracja
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2006

Dziś polityka bez mediów nie istnieje. Trudno sobie wyobrazić także media bez polityki. Książka opisuje zasady przedstawiania polityki w mediach i przez media, oddziaływanie polityków na media, wykorzystywanie mediów w celach politycznych... jednym słowem lektura dla każdego, kto interesuje się marketingiem politycznym i mediami. Polecam!

-
-- www.wuj.pl...........................................................................................

Winfried Schulz
Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2006

W trzech obszernych rozdziałach autor książki - prof. dr hab. Winfried Schulz, wybitny znawca zagadnień komunikacji politycznej - szeroko opisuje i analizuje związki mediów i polityki. Szczególnie interesująca część tego opracowania dotyczy mediów masowych w kampaniach wyborczych. Książka ta to lektura obowiązkowa dla studentów marketingu politycznego i nauk społecznych. Także praktycy marketingu politycznego znajdą tu wiele interesujących i przydatnych zagadnień teoretycznych. Polecam!

-
-- www.wuj.pl...........................................................................................

Wojciech Krzysztof Szalkiewicz
Kandydat. Jak wygrać wybory
Oficyna Wydawnicza Branta
Bydgoszcz - Olsztyn 2006

Dobre książki zazwyczaj doczekują się kolejnych wydań. Tak jest w tym przypadku. Książka to wznowienie (uzupełnione i poszerzone) wydanego w 2002 roku opracowania o zbliżonym tytule. Książka ta to kompletny poradnik jak prowadzić kampanię wyborczą i  w dodatku napisany przystępnym językiem. Każdy znajdzie tu odpowiedzi na pytania począwszy od tego kiedy rozpocząć kampanię przez często powracające pytanie "ile to kosztuje?" Polecam wszystkim - kandydatom i studentom.

-
-- www.ksiegarnia.branta.com.pl...................................................................

Bugusława Dobek-Ostrowska
Komunikowanie polityczne i publiczne
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2006

Książka Bogusławy Dobek-Ostrowskiej to kolejna świetne ujęcie tematu komunikacji politycznej. Autorka daje jasne definicje podstawowych terminów i pojęć, wprowadza w główne zagadnienia, by dalej przedstawić czytelnikowi szczegółowe problemy związane z marketingiem politycznym, propagandą, public relations, reklamą polityczną. Pozycja obowiązkowa dla studentów zainteresowanych tematem. Polecam! 

-
-- www.pwn.com.pl............................................................................

Marek Jeziński (red.)
Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa.
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2006

Zbiorowa praca przedstawiająca kampanie wyborczą najważniejszych ugrupowań politycznych przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r. Książkę polecam szczególnie badaczom zajmującym się praktyką marketingu politycznego w Polsce, w tym głównie studentom poszukującym materiałów na ten temat. 

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl............................................

Marek Kochan
Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach.
Wydawnictwo Znak
Kraków 2006

Książkę Marka Kochana "Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach" to jedno z nielicznych opracowań, które w przystępny sposób pokazują, jak posługiwać się językiem mówionym, jak za jego pomocą wywierać wpływ na innych i jak przed tym wpływem się bronić. Wszystko wyjaśnione na przykładach... i to współczesnych. Polecam!

-
-- http://www.znak.com.pl, ...............................................................................

Andrzej Piasecki
Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Wydawnictwo Profesja
Kraków 2006

Pojawienie się tej książki przed wyborami samorządowymi 2006 roku nie jest przypadkowe. Książka ta to prawdziwe kompendium wiedzy, które przeczytać powinien każdy kandydat, a na pewno każdy wybrany wójt, burmistrz, prezydent miasta i radny. Opracowanie to bogate jest w przykłady i opisy sytuacji jakie miały miejsce w polskim samorządzie. Polecam!

-
-- profesja@gmail.com, ............................................................................

Mariusz Ociesa
Jak wybrać, dopasować i nosić garnitur?! Ilustrowany praktyczny poradnik 
dla każdego mężczyzny.
Wydawnica OPEN MINDS GROUP
Wrocław 2006

Ta niewielka książeczka to pierwszy na polskim rynku poradnik jak dobrze się ubrać. Zrozumieć zasady dobrego ubioru pomagają liczne ilustracje. Książkę polecić należy przede wszystkim kandydatom i osobom biorącym czynny udział w życiu publicznym. Szczególnie przyda się ona lokalnym politykom, którzy bardzo często zapominają o zasadach rządzących "dobrym strojem". Polecam.

-
-- ksiazka@wigilia.pl, ............................................................................

Andrzej K. Piasecki
Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy
Wydawnictwo Profesja
Kraków 2006

Olbrzymia praca zbiorowa 46 autorów. Obok teorii przywództwa znajdziemy tu wiele interesujących tekstów na temat historii przywództwa oraz współczesności. Autorzy poruszają tematy m.in. wizerunku przywódcy w wyborach, obrazu idealnego polityka lokalnego oraz efektywnego zarządzania w samorządzie oraz wiele innych ciekawych tematów. Niemal 600 stron. Polecam!

-
-- profesja@gmail.com, ............................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W 2005 ROKU
--
Henryk Mieczysław Kula
Propaganda współczesna. Istota - właściwości
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2004

Książka w zwięzły sposób przedstawia zagadnienie teorii propagandy. Choć dużo tu definicji książkę czyta się łatwo. Dlatego polecam ją wszystkim, nie tylko tym, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniem propagandy. Jeżeli chcesz szybko poznać podstawy teoretyczne, to jest to książka dla Ciebie. 

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl.............................................

Mariusz Kolczyński (red.)
Marketing polityczny - założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna.
Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego 
Katowice 2005


-
Książka to zbiór dwunastu artykułów poświęconych marketingowi politycznemu. Znajdziemy tu opracowania dotyczące badań rynku politycznego, wykorzystania internetu w marketingu politycznym, oraz reklamy politycznej w Polsce. Wszystkie artykuły napisane zostały lekkim i jasnym językiem. Warto przeczytać!

-
-- http://www.gwsh.pl.........................................................................

Andrzej Batko
Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2005


-
"Sztuka perswazji" Andrzeja Batko to książka o języku perswazji napisana językiem perswazji. W efekcie czyta się ją jednym tchem, a zawarte w niej informacje o mocy słów, z której nie zdajemy sobie często sprawy, pozwalają spojrzeć na to co i jak mówimy w zupełnie inny sposób. Warto przeczytać i warto... stosować. Polecam.
Do książki dołączona została płyta audio z nagraniem wykładu autora. 

-
-- http://onepress.pl; onepress@onepress.pl....................................................

Wojciech Krzysztof Szalkiewicz
Sztuka wojny politycznej. Kampania roku 2005 - praktyka, Sun Tzu - teoria
Wydawnictwo OWSIiZ
Olsztyn 2005


Przeczytaj fragment książki - "Sztuka wojny" a marketing polityczny"
-
Książka ta, to ciekawy opis przebiegu polskiej kampanii wyborczej 2005 roku z szczególnym zwróceniem uwagi na czarną jej stronę - wzajemne ataki, dowcip polityczny, itp. Z drugiej strony autor na tle walki wyborczej 2005 roku przedstawia starożytną teorię sztuki wojennej Sun Tzu. Jak się okazuje wymyślone wieki temu mechanizmy i teorie mają także dziś zastosowania i to skuteczne. Polecam!

-
-- http://www.owsiiz.edu.pl..................................................................................

Stanisław Michalczyk
Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu
Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
Katowice 2005

Marketing polityczny to nie tylko kampanie wyborcze, ale także, a może nawet przede wszystkim nieustanna komunikacja polityczna. O tym czym ona jest możemy dowiedzieć się z prezentowanej książki. Książka ta to jak sam tytuł wskazuje rozprawa teoretyczna. Choć pełna jest naukowych teorii to czyta się ją łatwo. 
A przeczytać ją powinni przede wszystkim ci, którzy są lub chcą w przyszłości być dziennikarzami zajmującymi się problematyką polityczną. Warto aby sięgnęły po nią także osoby z branży politycznego PR. Polecam! 

-
-- http://www.slaskwn.com.pl, handel@slaskwn.com.pl...................................

Bogusława Dobek-Ostrowska
Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2005

Kolejna książka Bogusławy Dobek-Ostrowskiej to tak naprawdę praca zbiorowa, w której swego pióra użyczyli polscy specjaliści z dziedziny marketingu politycznego. Znajdziemy więc tu artykuły m.in. Marka Mazura, Marzeny Cichosz, Roberta Wisznowskiego. Wśród tekstów w książce znajdują się m.in dotyczące kampanii telewizyjnej w Niemczech, polskiej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego czy kampanii wyborczych w USA. Całość napisana została naprawdę przystępnym językiem i warta jest polecania każdemu, zarówno początkującym adeptom marketingu politycznego, jak i bardziej obeznanym z tematem. Polecam!

-
-- www.wuwr.com.pl, marketing@wuwr.com.pl................................................

Michał Rusinek, Aneta Załazińska
Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywująco mówić
Wydawnictwo Znak
Kraków 2005

O sztuce mównienia powstało już wiele książek. "Retoryka podręczna" jest jedną z lepszych pozycji dotyczących tego tematu. To co decyduje o wartości tej książki to m.in. spora dawka przykładów wziętych z życia, częto bardzo dowcipnych. Właśnie barwne przykłady sprawiają, że książkę czyta się jednym tchem. Polecam.

-
-- http://www.znak.com.pl, ...............................................................................

Natalia de Barbaro
Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej
Wydawnictwo Znak
Kraków 2005

Choć nazwisko Natalii de Barbaro jest nowym wśród autorów książek o marketingu politycznym, to trzeba przyznać, że debiut wypadł imponująco. Autorka potwierdza, że o walce wyborczej można pisać lekko i co najważniejsze ciekawie jednocześnie przekazując wiedzę naukową, a więc wiedzę nie zawsze łatwą do przyswojenia. Jednym słowem każdy powinien książkę przeczytać. Bardzo ciekawa!
Smaczku dodaje fakt, iż Autorka pełni funkcję stratega wyborczego w sztabie Donalda Tuska. Czy więc w kampanii lidera PO zauważyć można stosowanie się Natalii de Barbaro do własnych wskazówek. Sprawdźcie!

-
-- http://www.znak.com.pl, ...............................................................................

Sergiusz Trzeciak
Strategie kampanii wyborczej. Praktyczny przewodnik
Wydawnictwo Werset
Lublin 2005

To już trzecie wydanie książki Sergiusza Trzeciaka, jest pozycją dla osób, które  chcą dowiedzieć się na temat prowadzenia kampanii wyborczej jak najwięcej i jednocześnie jak najszybciej. Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z dziedziny prowadzenia kampanii wyborczej. Polecam ją przede wszystkim kandydatom na posłów, senatorów, radnych, a także szefom sztabów wyborczych.

-
-- www.werset.pl, biuro@werset.pl.................................................................

Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski
Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2005

Książka jest z pewnością najbardziej obszernym opisem zjawiska marketingu politycznego. Wojciech Cwalina i Andrzej Falkowski to znani autorzy wielu publikacji na temat marketingu w polityce. W książce zebrali razem wiele nowych i juz publikowanych materiałów, tworząc swoista "encyklopedię" marketingu politycznego. Polecam wszystkim, a w szczególności studentom. Warta swojej ceny. 

-
-- www.gwp.pl.................................................................................

Wojciech Krzysztof Szalkiewicz
Marketing polityczny. Barwy walki
Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Olsztyn 2005


Przeczytaj fragment książki - Meandry demokracji
Przeczytaj fragment książki - Barwy walki, czyli szelmostwa wyborcze
Przeczytaj fragment książki - Kandydat z okienka
Przeczytaj fragment książki - Śmiechu mi trzeba na te dziwne czasy...

Kolejna świetna książka o marketingu politycznym. Autor, tak jak informuje w tytule, przedstawia w niej barwy walki wyborczej, często walki brudnej. Lekkość pióra autora sprawia, że jest to kolejna po "Kandydacie..." jego książka, która można zabrać w wakacyjny plecak i przeczytać jednym tchem. Znajdziemy w niej mnóstwo przykładów i cytatów, często śmiesznych, a niekiedy przerażających. Czy polityka jest aż tak brudna? Hmmm... może nie cała, ale po lekturze inaczej spoglądać będziemy na przedwyborczą bieganinę. Krótko mówiąc jest to lektura obowiązkowa... szczególnie dla wprawionych speców od marketingu. Zobaczcie czego należy unikać. Polecam!!! Szkoda tylko, że nakład tak mały... zaledwie 500 egz. 

-
-- http://www.owsiiz.edu.pl, owsiiz@owsiiz.edu.pl.............................................

Sergiusz Trzeciak
Kampania wyborcza. Strategia sukcesu
Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych
Wydawnictwo Zysk i S-ka
Poznań 2005


Przeczytaj pierwszy rozdział książki - Budowanie strategii kampanii
(plik PDF, 186 KB) 

Książka ta to już trzecie wydanie poradnika Sergiusza Trzeciaka. To kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia kampanii wyborczej zostało uzupełnione i wzbogacone o nowe informacje, przez co książka nabrała uniwersalnego charakteru. Czas jej wydania sugeruje, iż adresowana jest przede wszystkim do kandydatów w wyborach parlamentarnych oraz ich szefów i członków sztabów wyborczych. Nie tylko jednak oni znajdą tu przydatne informacje. Za rok wybory samorządowe i na pewno dla wielu kandydatów na radnych książka okaże się bardzo przydatna. Jeśli nie czytałeś poprzednich wydań musisz ją przeczytać - polecam!

-
-- http://www.zysk.com.pl, sklep@zysk.com.pl.............................................

KSIĄŻKI WYDANE W 2004 ROKU
--
Sun Tzu, Sun Pin
Sztuka wojny
Wydawnictwo HELION
Gliwice 2004

Na książkę składają się dwa traktaty: "Sztuka wojny" Sun Tzu oraz "Metody wojskowe" Sun Pin. Teksty samych traktatów podzielone na krótkie i łatwe w czytaniu rozdziały odnoszą się do wojen czasów starożytnych Chin jednak w każdym z rozdziałów znajdziemy komentarz, a więc wyjaśnienie o co autorowi słów chodziło i jakie ma to przełożenie na współczesność. Książka jest pozycją obowiązkową dla studentów marketingu politycznego i wszystkich, którzy w zawodzie pragną wykorzystywać reguły strategii. Polecam!

-
-- http://onepress.pl; onepress@onepress.pl.....................................................

Marek Jeziński (red.)
Marketing polityczny a procesy akulturacyjne
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2004

Książka powstała niewątpliwie z myślą o studentach, stąd jej akademicko- podręcznikowy charakter. Tytułowa akulturacja odnosi się do procesów związanych z przejmowaniem pewnych wzorców życia społecznego od innych grup społecznych. Polski marketing polityczny przedstawiony jest więc tu w kontekście przejmowania wzorców zachowań z innych rynków politycznych. Na czym więc polega amerykanizacja życia politycznego i kampanii wyborczych przeczytasz właśnie tu. Polecam!

-
-- www.wydawnictwo.uni.torun.pl.....................................................................

Marek Jeziński (red.)
Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu
Dom Wydawniczy DUET, Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2004

Ta książka to prace zbiorowe, w której znajdziemy 19 ciekawych artykułów o marketingu politycznym. Wśród autorów są m.in. Wojciech Cwalina i Marzena Cichosz. Mocną stroną książki jest nieskomplikowany język i świetny dobór tematów rozdziałów. Krótko mówiąc o rzeczach ciekawych w sposób prosty. Sprawdza się tu zasada, iż o ile w książce pojedynczego autora mamy do czynienia z jednym momentem kulminacji (choć nie zawsze tak jest), tak tu tych momentów jest przynajmniej 19. Polecam! 

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl.............................................

Walery Bebyk
Jak się wygrywa i przegrywa wybory
Wydawnica Fundacja Innowacji i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Warszawa 2004

Wydawać może się, że książka ta to kolejny poradnik jakich wiele. Cecha wyróżniającą jednak książkę jest fakt, iż jej autor jest Ukraińcem i przedstawia problematykę kampanii wyborczej z perspektywy tego narodu. Warto przeczytać, a dla osób interesujących się kampaniami wyborczymi "na wschodzie" jest to pozycja obowiązkowa.

-
-- http://www.fundacja-innowacja.pl, ...................................................................

Agnieszka Stępińska
Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990-2000.
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Poznań 2004

Książka to opis trzech polskich kampanii prezydenckich - 1990, 1995 i 2000. Znajdziemy tu przede wszystkim charakterystykę prowadzonych zabiegów marketingowych, analizę działań sztabów wyborczych. Obok części opisującej konkretne przypadki walki wyborczej książka zawiera bardzo opszerny materiał teoretyczny. Polecam!

-
-- http://www.staff.amu.edu.pl/~press/,...............................................................

Wiesław Gałązka, Andrzej Krywicki
Nie wysarczy być... czyli od zera do lidera
Wydawnictwo MAK
Wrocław 2004

To drugie wydanie tej bardzo dobrej książki. Sam fakt, że pozycja ta doczekała się drugiego wydania już znacząco przemawia na jej korzyść. Książka, krótko mówiąc jest świetna i trzeba ją przeczytać. Podobnie jak w wydaniu pierwszym (prezentowanym także na tej stronie) znajdziemy tu opis sytuacji silne osadzonych w polskich realiach politycznych. Autorzy często odwołują się do wydarzeń, które miały miejsce na polskiej scenie politycznej, przytaczają przykłady chlubne i... niechlubne dla polityków. 
Krótko mówiąc książkę przeczytać trzeba, nawet jeśli czytało się jej pierwsze wydanie, gdyż materiał zawarty w nowej publikacji został znacznie poszerzony. Ponad 400 stron przyjemnej i ciekawej lektury. Polecam!
Więcej o książce - info o autorach, spis treści, recenzje, itp. - TUTAJ.

-
-- www.wydawnictwomak.pl, info@wydawnictwomak.pl........................................

Jerzy Muszyński
Teoria marketingu politycznego
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Warszawa 2004

Kolejna świetna praca profesora Jerzego Muszyńskiego. Książka pomyślana przede wszystkim jako podręcznik akademicki. Co ciekawe ważne fragmenty tekstu zostały przez autora wyróżnione poprzez umieszczenie ich w szarych ramkach. Ułatwia to przyswajanie treści. Polecam wszystkim, a szczególnie osobom rozpoczynającym swoją przygodę z marketingiem politycznym, gdyż zawarta została tu praktycznie cała teoria tej dziedziny wiedzy.

-
-- http://www.wsptwpwaw.edu.pl/pl/wydaw.htm,Wydawnictwo@wsptwpwaw.edu.pl..

Grzegorz Ignaczewski
Specyfika marketingu politycznego w Polsce
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2004

Książkę polecam przede wszystkim osobom rozpoczynającym swoją przygodę z marketingiem politycznym, choć i znawcy tematu znajdą tu coś dla siebie. Książka obok prostego wyjaśnienia podstawowych zagadnień i terminów związanych z marketingiem politycznym, zawiera krótkie analizy polskich kampanii wyborczych 1989-2000. Warto przeczytać!

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl.............................................

Witold Ferenc, Rafał Mrówka, Sylwia Wilkos
Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?
Wydawnictwo LTW
Warszawa 2004

"Komunikacja polityczna..." to książka, w której jaj autorzy sporo miejsca poświecili zagadnieniom badań ilościowych i jakościowych w kampanii, analizie strategicznej i analizie okręgu wyborczego. Widać, że autorzy pracują w branży marketingowej. Co więcej ich aktywność w organizacji kampanii wyborczych pozwala im dzielić się z czytelnikiem własnymi realnymi doświadczeniami i obserwacjami, a to bardzo ważne. Widać to w omówieniach tematów zawartych w książce, które poparte są wieloma przykładami zaczerpniętymi z kampanii w Polsce oraz kampanii zagranicznych. Polecam!

-
-- www.ltw.com.pl, wyd@ltw.com.pl...................................................................

Marek Mazur
Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce
Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa 2004

Kolejne wydanie świetnej książki Marka Mazura. Jest to jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze opracowanie tego tematu. Obok rozdziałów typowo teoretycznych książka zawiera analizę marketingu politycznego na podstawie kampanii prezydenckich w USA i Polsce. Połączenie teorii marketingu politycznego z praktyką, stanowi podstawowy walor pozycji. Książka na pewno okaże się przydatną zarówno studentom, specjalistom ds. marketingu jak i samym politykom. Po prostu musisz przeczytać!
Marek Mazur - adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

-
-- www.pwn.com.pl............................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W 2003 ROKU
--
Andrew Roberts
Hitler i Churchill. Sekrety Przywództwa.
Wydawnictwo Dolnośląskie
Wrocław 2003

Lekka lektura o podobieństwach i różnicach między Hitlerem i Churchillem, także, a może przede wszystkim, tych wizerunkowych. Ciekawe fragmenty o public relations Hitlera i Churchilla, używanych przez obu przywódców rekwizytach, logach i znakach firmowych. Polecam!

-
-- www.wd.wroc.pl, wysylka@wd.wroc.pl................................................

Jerzy Bralczyk
O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
Wydawnictwo Trio
Warszawa 2003

Profesora Jarzego Bralczyka zna chyba każdy. Nie każdy jednak zna jego książki... a naprawdę warto je znać. Książka tu prezentowana jest zbiorem rozpraw i artykułów dotyczących analiz perswazji politycznej. Znajdziemy tu teksty dotyczące m.in. haseł wyborczych, języka jakim posługują się polityce oraz media, a także o populizmie języka. Książkę naprawdę warto przeczytać... i tworząc slogany wyborcze nie popełniać błędów z przeszłości. Polecam!

-
-- www.wydawnictwotrio.pl, trio@wydawnictwotrio.pl.............................................

Jean-Marie Dru
Disruption Live. Zmiana reguł gry na rynku
Wydawnica: TBWA
Warszawa 2003


Przeczytaj jeden z rozdziałów książki - "Disruption w reklamie politycznej"

Choć nie jest to książka o marketingu politycznym, szczerze polecam jej lekturę. Disruption to inne spojrzenie na reklamę i  budowę wizerunku. To łamanie dotychczasowych reguł. Autor dokładnie wyjaśnia jak działa DISRUPTION podając liczne przykłady jego zastosowania, także w świecie polityki i kampanii wyborczej.
Jednym słowem książkę przeczytać trzeba. Na pewno dla wielu będzie ona inspiracją.

-
-- http://www.tbwa.pl,.....................................................................................

Marzena Cichosz
(Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich 
w III RP
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2003

W tej książce opisane zostały polskie kampanie prezydenckie z lat 1990-2000. Autorka wykonała olbrzymia pracę, aby scharakteryzować i przedstawić czytelnikowi strategie wyborcze wszystkich kandydatów, którzy ubiegali się o fotel głowy państwa w pierwszym 10-leciu III RP. O wyjątkowości tej książki decyduje fakt, iż wiele miejsca poświęcono w niej nie tylko realizacji strategi wyborczej, ale także jej budowaniu. Dzięki tej książce możemy zajrzeć za kulisy działania sztabów wyborczych. Polecam!

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl.............................................

Anthony Pratkanis, Elliot Aronson
Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień
Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa 2003

W przypadku tej książki świetną rekomendacją są już same nazwiska autorów - Pratkanis i Aronson to znani na całym świecie amerykańscy psychologowie. Książka dotyczy ciekawego tematu i co ważne, opisuje go w sposób bardzo ciekawe. problemy teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami i to zarówno z historii, jak i ze współczesności. Pozycja ta warta jest przeczytania nie tylko przez studentów psychologii, dziennikarstwa czy wreszcie politologii, ale przez każdego... nawet jako książka do poduszki. Bardzo interesująca. Polecam!

-
-- www.pwn.com.pl............................................................................

Andrzej K. Piasecki
Wybory 1989-2002. Parlementarne Samorządowe Prezydenckie
Wydawnictwo AKAPIT
Zielona Góra 2003

Wybory 1989-2002 to książka w której znajdziemy bardzo szczegółowy i ciekawy opis kampanii wyborczych jakie prowadzono w III RP do roku 2002. Książka bogata jest w dane statystyczne oraz materiały źródłowe. Przeczytać warto, tym bardziej że książkę czyta się bardzo dobrze... Polecam! Warto uczyć się na przykładach, a tych znajdziemy tu naprawdę dużo. 

-
-- akapit@op.pl.................................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W 2002 ROKU
--
Sergiusz Trzeciak
Jak wygrać wybory samorządowe? Poradnik dla sztabów wyborczych
i kandydatów na radnych.
Wydawnictwo Zachodniego Centrum Organizacji
Zielona Góra 2002


Przeczytaj rozdział książki - KAMPANIA BEZPOŚREDNIA
Przeczytaj rozdział książki - MATERIAŁY WYBORCZE

Książka stanowi kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia kampanii wyborczej. Adresowana jest przede wszystkim do kandydatów na radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz szefów i członków sztabów wyborczych. Polecam wszystkim kandydatom na radnych!
Sergiusz Trzeciak - prawnik i konsultant polityczny, absolwent UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, w latach 2000-2001 stypendysta rządu brytyjskiego na Uniwersytecie w Oksfordzie, współpracownik Szkoły Liderów Społecznych i politycznych, obecnie stypendysta NATO.

-
-- www.ksiazkizco.home.pl, zco@post.pl........................................................

Marketing polityczny - przywództwo (książka + cd-rom)
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Społecznych
Warszawa 2002

--

Wyjątkowe propozycja dla zainteresowanych marketingiem politycznym. W książce znajdziemy informacje potrzebne wszystkim, którzy zajmują się organizacją kampanii wyborczych. Co ważne, informacje przedstawione są w sposób bardzo skondensowany, dlatego książke szczególnie polecam studentom oraz osobom startujcym w wyborach i chcących szybko dowiedzieć się na czym polega marketing polityczny i odpowiednia prezentacja.
Dodatkowo na dołączonej płycie cd-rom zamieszczona została multimedialna prezentacja części materiału z książki, a także prezentacja pt. "Przywództwo". KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ!

-
-- mrt@marketingwpolityce.zgora.pl..................................................................

Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak (red.)
Marketing polityczny w teorii i praktyce
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2002

--

Książka jest zbiorem 9. opracowań na temat kluczowych zagadnień z obszaru "marketingowej" teorii i praktyki politycznej. Scharakteryzowano w niej działania polityczne, kampanie wyborcze, public relations, promocję i reklamę polityczną, metody i diagnostyki rynku politycznego, role wyborców, strategie partii politycznych oraz lobbing. Wiele praktycznych wskazówek. Polecam!

-
-- www.wuwr.com.pl, marketing@wuwr.com.pl................................................

Bogusława Dobek-Ostrowska, Robert Wiszniowski
Teoria komunikowania publicznego i politycznego
Wydawnictwo Astrum
Wrocław 2002

Autorzy, bardzo znani i uważani za ekspertów w dziedzinie komunikacji politycznej, w książce tej omawiają zagadnienie komunikacji publicznej - definiują pojęcia, analizują podstawowe elementy procesu komunikacji publicznej, jego organizację i formy. Wiele miejsca poświecono także komunikacji politycznej, w tym także organizacji kampanii politycznych i wyborczych. Naprawdę warto przeczytać!

-
-- http://www.astrum.wroc.pl; astrum@astrum.wroc.pl............................

Radosław Markowski (red.)
System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń.
Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN
Warszawa 2002

Książka ta bazuje praktycznie w całości na analizach danych sondażowych. Pozycja ta umożliwia nam poznanie polskiego systemu partyjnego - zmian instytucjonalnych oraz ich konsekwencji. Szeroko opisane zostały wyborcze zachowania społeczeństwa polskiego z lat 1995-2001. Wśród rozdziałów znajdziemy teksty poświecone m.in.: dynamice współzawodnictwa w polskim systemie partyjnym, podziale na lewicę i prawicę w Polsce po roku 1989, głosowaniu ekonomicznym w wyborach parlamentarnych 1997 i 2001 r. 

-
-- ........................................................................................................

Aneta Banasik
Jak uwodzą polityce? Język marketingu politycznego 
w kampanii wyborczej '97
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2002

Tematem tej książki jest opis oraz analiza działań promujących poszczególne ugrupowania startujące w wyborach parlamentarnych 1997 roku. Przedmiot analizy stanowi przede wszystkim język jako narzędzie kształtowania i modyfikowania postaw politycznych. 
Znajdziemy tu charakterystykę języka postulatów zawartych w programach wyborczych wszystkich ugrupowań uczestniczących w kampanii '97, opis materiałów wyborczych - haseł, plakatów, ulotek, telewizyjnych spotów reklamowych. Książka zawiera także rozdziały ogólne, poświęcone językowi polityki, podstawowym cechom politycznego komunikowania językowego oraz roli marketingu politycznego w kampanii wyborczej.

-
-- www.wydawnictwo.us.edu.pl, wydawus@us.edu.pl.........................................

Marek Mazur
Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych
w kampanii wyborczej.
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2002

--

Książka ta to jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze opracowanie tego tematu. Obok rozdziałów typowo teoretycznych książka zawiera analizę marketingu politycznego na podstawie kampanii prezydenckich w USA i Polsce. Połączenie teorii marketingu politycznego z praktyką, stanowi podstawowy walor pozycji. Książka na pewno okaże się przydatną zarówno studentom, specjalistom ds. marketingu jak i samym politykom. Po prostu musisz przeczytać!
Marek Mazur - adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

-
-- www.pwn.com.pl............................................................................

Wojciech Krzysztof Szalkiewicz
Kandydat, czyli jak wygrać wybory!
Wydawnictwo Edytor Wers 
Olsztyn 2002

--

"Kandydat..." to książka silnie osadzona w realiach polskiej sceny wyborczej. Powstała w oparciu o obserwacje i doświadczenia zdobyte przez autora podczas polskich kampanii wyborczych w latach 1989-2002. Znajdziemy w niej wiele cennych uwag dotyczących zasad prowadzenia kampanii wyborczych. To co natomiast wyróżnia książkę od innych tego typu wydawnictw jest zobrazowanie zasad kampanii wyborczej sytuacjami z polskich kampanii. Tekst wzbogaciły satyryczne rysunki Aleksandra Wołosa. Warto przeczytać, lektura w sam raz na wakacje. 

-
-- w_szalkiewicz@wp.pl.................................................................................

Tomasz Zarycki
Region jako kontekst zachowań politycznych
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2002

Autor w książce tej podejmuje problem roli szeroko rozumianego regionu w kształtowaniu się zachowań politycznych, a w szczególności zachowań wyborczych. Czytelnicy odnajdą tu rozważania na temat teoretycznego aspektu zagadnienia a także opis badań empirycznych - charakterystykę dwóch polskich regionów historycznych: Małopolski oraz Ziem Zachodnich i Północnych. Ze względu na tematykę książka szczególnie zainteresować powinna studentów oraz osoby w praktyce zajmujące się planowaniem kampanii wyborczych.

-
-- www.scholar.com.pl, info@scholar.com.pl......................................................

Mirella Panek, Jacek Łęgiewicz, Paweł Krzykowski, 
Łukasz Mężyk, Michał Chyczewski
Kampania wyborcza krok po kroku
Wydawnica: Klub Obywatelski
Warszawa 2002

Książka ta to zbiorowa praca piątki młodych ludzi, którzy dzielą się w niej swoimi doświadczeniami wyborczymi. Nie jest to może pełne kompendium wiedzy na temat organizacji kampanii wyborczej, ale warto ja przeczytać. Szczególnie polecam osobom, które szybko i przyjemnie chcą poznać podstawy rządzące walką wyborczą. W tym przypadku sprawdza się prawda, że student zrozumie tylko student. Książka napisana została dynamicznym językiem, bez zbytecznych komentarzy. I choć może być to uznane za wadę, w tym przypadku jest niewątpliwie zaletą. Miła lektura - polecam!

-
-- http://www.klub-obywatelski.org.pl...........................................................

Krystyna Skarżyńska (red.)
Podstawy psychologii politycznej
Wydawnictwo Zysk i S-ka
Poznań 2002

To typowy podręcznik akademicki. Czytelnik znajdzie tu olbrzymią dawkę wiedzy teoretycznej dotyczącej nie tylko kwestii wyborów i zachowań wyborczych ale ogólnie funkcjonowania świata polityki. Książka pozwala poznać fundamenty zachowań polityków i wyborców i dlatego powinni ją przeczytać nie tylko studenci, ale i tzw. sztabowcy.

-
-- http://www.zysk.com.pl, sklep@zysk.com.pl.............................................

Jerzy Muszyński
Polskie Państwo Partyjne
Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Warszawa 2002

"Polskie Państwo Partyjne" polecam wszystkim zajmującym się marketingiem politycznym. Szczególnie polecam rodział trzeci książki, zatytułowany "Partie w wiekich kampaniach politycznych". 

-
-- www.wszim.edu.pl........................................................................................

Jerzy J. Wiatr
Socjologia polityki
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2002

Książka jest systematycznym wykładem zagadnień socjologii stosunków politycznych. Na ów stan składa się zarówno zweryfikowany dorobek przeszłości, jak i wyniki obecnie prowadzonych badań. Badania teoretyczne i empiryczne Autora oraz doświadczenia wyniesione z osobistego udziału w polskiej polityce okresu przemian demokratycznych, znalazły wyraz w sposobie ujęcia wielu omawianych zagadnień. Książka polecana studentom socjologii, nauk politycznych i prawa oraz wszystkim zainteresowanym tytułową problematyką. 

-
-- www.scholar.com.pl, info@scholar.com.pl......................................................

Ryszard Paradowski, Paweł Załęcki (red.)
Kulturowe instrumentarium panowania
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2002

Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Pomimo iż wiekszość zawartych w niej referatów porusza się na pograniczu filozofii i socjologii to warto zwrócić uwagę na dwa z nich: Mity reklamy politycznej Doroty Piontek i Skuteczność negatywnej reklamy politycznej Agnieszki Stempińskiej. Również część książki poświęcona reklamie warta jest bliższej uwagi. Polecam.

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl.............................................

Marek Kochan
Slogan w reklamie i polityce
Wydawnictwo Trio
Warszawa 2002

"Slogan w reklamie i polityce" to książka będąca pierwszą w Polsce próbą pokazania sloganu w jego formach, treściach i funkcjach. Problematyka sloganu jest tu ukazana od każdej możliwej strony: językowej, retorycznej, socjologicznej, psychologicznej, kulturowej i filozoficznej. Jeśli szukasz informacji o zasadach rządzących m.in. wyborczymi hasłami musisz przeczytać tę książkę.
Marek Kochan (dr) - wykładowca retoryki i erystyki w Instytucie Dziennikarstwa UW oraz gościnnie m.in. na Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii Teatralnej w Warszawie.

-
-- www.wydawnictwotrio.pl, trio@wydawnictwotrio.pl.............................................

Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Studia Politologiczne. Polska scena polityczna. Kampanie wyborcze
Wydawnictwo Elipsa 
Warszawa 2002

Książka ta to zbiór opracowań 15 tematów opisujących polskie kampanie wyborcze po roku 1989. Znajdziemy wśród nich takie tytuły jak: "Obiecanki cacanki, czyli damagogiczny repertuar obietnic", "Reklama a reklama polityczna, czyli projektowania politycznych kampanii reklamowych", "Kampanie prezydenckie w Polsce po 1989 roku", "Wielkie afisze. Plakaty wyborcze w kampanii 1993 r." i wiele innych równie interesujących. Bardzo ciekawe i zróżnicowane opracowanie. Czyta się świetnie. Polecam.

-
-- www.elipsa.pl.................................................................................

Wiesław Gałązka , Andrzej Krywicki
Nie wystarczy być... czyli od zera do lidera.
Oficyna Wydawnicza MAK
Wrocław 2002

"Od zera do lidera" to książka, która w prosty, a zarazem obszerny sposób opisuje wszelkie zagadnienia związane z kształtowaniem wizerunku polityka. Znajdziemy tu m.in. odpowiedzi na pytania: Jak poznać swoje możliwości? Jak przekonująco mówić? Jak budzić zaufanie wyglądem? Jak planować karierę polityczną? Jak poznać wyborcę? Jak zrozumieć własny program? Jak radzić sobie z wrogami i przyjaciółmi? Jak pozyskać sympatię mediów? Jak zrobić skuteczną kampanię? Jak być zwycięzcą? 
Książka nie jest jednak tylko instrukcją dla polityków!!! Zawiera ona także 100 pytań testowych, 100 porad dla amatorów i zawodowców oraz cytaty przydatne w wystąpieniach publicznych. 
Książkę polecam wszystkim...Jest ona silnie osadzona w polskich realiach politycznych. Autorzy często odwołują się do sytuacji, które miały miejsce na polskiej scenie politycznej. Musisz ją przeczytać - naprawdę warto! Polecam!

-
-- www.bookservice.pl, info@BookService.pl.................................................

KSIĄŻKI WYDANE W 2001 ROKU
--
Sylwia Wilkos, Witold Ferenc (red.)
Kampania wyborcza. Strategia - taktyka - komunikacja
Wydawnictwo Sejmowe
Warszawa 2001

Pozycja ta jest obowiązkową lekturą dla konsultantów politycznych, doradców wyborczych oraz szefów sztabów. Warto także aby sięgnęli po nią polityce oraz sami wyborcy.
W książce znajdziemy wiele informacji na temat prowadzenia kampanii wyborczych, począwszy od badań i analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń kandydata i opozycji, przez przygotowanie strategii, aż do przekazu i komunikacji. Poruszono także kwestię finansowania kampanii politycznej.

-
-- wydawnictwo.sejm.gov.pl, ksiegarnia@sejm.gov.pl........................................

Sergiusz Trzeciak
Strategie kampanii wyborczej. Praktyczny podręcznik
Wydawnictwo Werset
Lublin 2001

Kolejna z pozycji dla osób, które chcą dowiedzieć się na temat prowadzenia kampanii wyborczej jak najwięcej i jednocześnie jak najszybciej. Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z dziedziny prowadzenia kampanii wyborczej. Polecam ją przede wszystkim kandydatom na posłów, senatorów, radnych, a także szefom sztabów wyborczych.

-
-- www.werset.pl, biuro@werset.pl.................................................................

Oliver Thomson
Historia propagandy
Wydawnictwo "Książka i Wiedza"
Warszawa 2001

Książka prezentuje i ocenia różnorodne techniki propagandowe stosowane od starożytności do końca XX wieku..\
Oliver Thomson - dyrektor agencji reklamowej w Glasgow, wykładowca na miejscowym uniwersytecie, gdzie zrobił doktorat z historii propagandy. Autor wielu publikacji, w tym znanej książki "A History of Sin". 

-
-- www.kiw.com.pl...................................................................................

Bruce E. Gronbeck, Kathleen German, Douglas Ehninger, Alan H. Monroe
Zasady kominikacji werbalnej
Wydawnictwo Zysk i S-ka
Poznań 2001

Książka ta to polska edycja jednego z bardziej popularnych podręczników komunikacji werbalnej. Wydawnictwo przygotowane zostało na podstawie 13. amerykańskiej edycji tej książki. Książka zawiera sporo przykładów, a wśród rozdziałów znajdziemy m.in.: "Rodzaje przemówień publicznych", "Przemówienie, mające na celu przekonywać". Lekture polecam studentom jak i... a może przede wszystkim politykom. 

-
-- http://www.zysk.com.pl, sklep@zysk.com.pl.............................................

Irena Kamińska-Szmaj
Słowa na wolności
Wydawnictwo Europa
Wrocław 2001

"Słowa na wolności" to pierwsza analiza języka polityki w nowej polskiej rzeczywistości. W książce autorka przygląda się dyskursom i wypowiedziom polityków. Porównuje język dziennikarzy różnych mediów: "Gazety Wyborczej", "Trybuny Ludu", "Gazety Polskiej", "Nie". Wydawnictwo zawiera także analizę dowcipów politycznych oraz znaczenie humoru w języku znanych postaci politycznych. Co zapewne najbardziej zainteresuje wielu z Was dużo miejsca w książce autorka poświęciła analizie i przedstawieniu języka parlamentarnej kampanii wyborczych 1989 roku oraz kampanii prezydenckich z lat 1990 i 1995. Polecam!

-
-- www.wydawnictwo-europa.pl, europa@wydawnictwo-europa.pl..............

Elżbieta Szwaczko
Sukcesor
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2001

--

Jest to książka nietypowa, gdyż w sposób nietypowy i kontrowersyjny przedstawia "portret medialny" Aleksandra Kwaśniewskiego. Książka nie ma ambicji pełnienia roli historycznego dokumentu, co jednak nie jest jej wadą. Wręcz przeciwnie, dzięki mniej oficjalnemu, niekoturnowemu, często z przymrużeniem oka przedstawieniu osoby Prezydenta RP jest lekturą dostępną i ciekawą dla każdego Czytelnika.

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl.............................................

Marzena Cichosz, Ryszard Herbut, Jacek Sroka, Monika Wójta-Kempa
Oblicza wybory. Społeczne determinanty zachowań politycznych Dolnoślązaków
Wydawnictwo "Profil"
Wrocław 2001

--

Pozycja ta to szeroka analiza zachowań społecznych oparta na badaniach przeprowadzonych na przełomie 2001 i 2002 r. przez naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Mimo, że badania objęły wyłącznie obszar Dolnego Śląska, jego wyniki możemy śmiało "przełożyć" na cały kraj.
Co ważne, na końcu opracowania zamieszczony został kwestionariusz wywiadu, wykorzystany w przeprowadzonych badaniach. Może on posłużyć za wzór dla osób tworzących tego typu dokumenty.

-
-- pozycja trudno dostępna ............................................................................

Ks. prof. Tadeusz Zasępy
Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego
Wydawnictwo "Święty Paweł"
Częstochowa 2001

--

Książka ta składa się z ośmiu rozdziałów poświęconych wykorzystaniu Internetu w kulturze, prawie, ekonomii... oraz w marketingu politycznym. Szukający wiedzy na temat obecności polityków w Sieci szczególna uwagę zwrócić powinni przede wszystkim na artykuł Wojciecha Cwaliny - "Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego". 

-
-- www.paulus.pl/ksiegarnia, edycja@paulus.pl...............................................

Mirosław Karwat
Sztuka manipulacji politycznej
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2001

--

"Sztuka manipulacji politycznej" to książka, będąca owocem kilku lat wykładów monograficznych dla studentów politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UW. Dlatego też napisana jest w konwencji wykładów. Jak zaznacza sam autor, nie jest to instruktaż, poradnik manipulatora lecz jedynie opis i wyjaśnienie manipulacyjnej socjotechniki stosowanej w polityce. Każdy politolog powinien przeczytać tą książkę. Polecam!
Mirosław Karwat - politolog, profesor w Instytucie Politologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej i. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych UW, autor wielu monografii i artykułów.

-
-- www.marszalek.com.pl, info@marszalek.com.pl.............................................

Jerzy Muszyński
Leksykon marketingu politycznego
Wydawnictwo ALTA 2
Wrocław 2001

Książka ta to jedyny, jak sądzę, leksykon poświęcony wyłącznie marketingowi politycznemu. W około 400 hasłach leksykonu autor opisał to, co jest konieczne i sensowne aby zapoznać się z tematem marketingu politycznego. Leksykon ten, to synteza wiedzy o marketingu politycznym, która umożliwia zapoznanie się z istotą tego politycznego zjawiska, jego mechanizmami i procedurami oraz jego skutkami dla każdego człowieka. Polecam wszystkim, jako uzupełnienie innych, prezentowanych książek.

-
-- www.alta2.com.pl, alta2@alta2.com.pl.................................................

Stefania Dzicięlska-Machnikowska (red.)
Prezydenci 2000
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2001

"Prezydenci 2000" to książka szczegółowo opisująca prezydencką kampanie wyborczą z roku 2000. Znajdziemy tu m.in. programy wyborcze kandydatów, opis działań sztabów wyborczych, analizę wyborczych  reklam telewizyjnych, opis przebiegu kampanii w wybranych tytułach prasowych. Ponad to oddzielne rozdziały poświecono wyborom prezydenckim roku 2000 w Rosji i USA.

-
-- http://www.uni.lodz.pl,....................................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W 2000 ROKU
--
Robert Wiszniowski
Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa-Wrocław 2000

W tej książce obok charakterystyki i porównania kampanii wyborczych w różnych krajach znajdziemy sporo informacji teoretycznych na temat reklamy wyborczej. 

-
-- www.pwn.com.pl............................................................................

Wojciech Cwalina
Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych
Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2000

Reklama telewizyjna jest bardzo istotny elementem współczesnych kampanii wyborczych. Wyniki badań przeprowadzonych nad jej oddziaływaniem poznamy właśnie dzięki tej książce.

-
-- www.kul.lublin.pl/ksiegarnia.......................................................................

Anna Murdoch
Język public relations. Jak promować firmę
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2000

W książce autorka podpowiada, jak osiągnąć precyzję wypowiedzi, jak wykształcić w sobie klarowność i zwięzłość stylu, jako pokonać strach przed piórem. Radzi jak, kiedy, do kogo i w jakiej formie słać komunikaty wzmacniające pożądany wizerunek firmy. Opisuje najczęściej używane w public relations gatunki pisarskie.
Anna Murdoch - absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Applied Language Studies na Thames Valley University w Londynie. Studiowała także na uniwersytetach w Wiedniu, Berlinie, Guadalajarze i Calgary. 
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadzi wykłady, obejmujące problematykę komunikacji w biznesie, public relations, języka reklamy, finansów, bankowości i giełdy.  Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu PR, negocjacji i technik prezentacji. Jest autorką książek: "Język public relations", "Prezentacje
i wystąpienia w public relations", "Kontakty z cudzoziemcami", "Współpraca
z cudzoziemcami w firmie".

-
-- www.poltext.com.pl....................................................................................

Anna Murdoch
Prezentacje i wystąpienia w public relations
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2000

Książka odsłania tajniki sztuki przemawiania przed publicznością. Wskazówki
i uwagi zawarte w książce mają charakter praktyczny i pomagają osiągnąć mistrzostwo w tej sztuce. Wydawnictwo dla wszystkich, którzy w swojej pracy muszą przemawiać, występować przed publicznością i prowadzić prezentacje.

-
-- www.poltext.com.pl....................................................................................

Andrzej Drzycimski (red.)
Komunikatorzy. Wpływ Wrażenie Wizernek.
Oficyna Wydawnicza Branta
Warszawa-Bydgoszcz 2000

"Komunikatorzy" to książka, którą przeczytać powinni wszyscy zajmujący się komunikacją społeczno-polityczną i public relations. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów są m.in. tacy eksperci jak: Gerard Abramczyk ("Marketing polityczny. Uwagi praktuczne"), Jerzy Bralczyk ("O mówieniu publicznym"), Tomasz Goban-Klas ("Public relations - made in USA") oraz wielu innych. Jednym słowem książka dla Ciebie. Polecam! 

-
-- www.branta.com.pl, oficyna@scholar.com.pl....................................................

Mariusz Kolczyński, Janusz Sztumski
Marketing polityczny
Wydawnictwo Śląsk
Katowice 2000

To typowy podręcznik akademicki. Szczególnie polecam jej lekturę osobom zainteresowanym teorią oddziaływania na decyzje wyborcze poprzez słowo pisane i mówione, obraz, demonstracje, wystawy, widowiska i pokazy. Książka przypomina trochę wydaną w 1987 roku "Propagandę wizualną" Lesława Wojtasika. Biorąc pod uwagę fakt, że praca Wojtasika jest już niedostępna, warto sięgnąć po nowe spojrzenie na oddziaływanie na ludzi w "Marketingu politycznym".

-
-- www.slaskwn.com.pl, redakcja@slaskwn.com.pl...........................................

KSIĄŻKI WYDANE W 1999 ROKU
---
Piotr Pawełczyk, Dorota Piontek
Socjotechnika w komunikowaniu politycznym
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM,
Poznań 1999

W książce opisane zostały podstawowe zagadnienia związane z wywieraniem wpływu politycznego oraz stosowaniem w polityce zasad marketingu. Mowa jest także o roli mediów w komunikowaniu politycznym. Polecam szczególnie studentom.

-
-- http://www.press.amu.edu.pl...................................................................

Bogusława Dobek-Ostrowska, Janina Fras, Beata Ociepka
Teoria i praktyka propagandy
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1999

Ta książka to swego rodzaju podręcznik uniwersytecki dla studentów kierunków humanistycznych. Autorki przedstawiają w niej najbardziej typowe ujęcia teorii propagandy we współczesnej nauce.

-
-- www.wuwr.com.pl, marketing@wuwr.com.pl................................................

Bogusława Dobek-Ostrowska (red.),
Studia z teorii komunikowania masowego
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1999

Podobnie jak poprzednia pozycja ta książka skierowana jest do studentów politologii, socjologii i dziennikarstwa. Jest ona dopełnieniem "Teorii i praktyki propagandy".

-
-- www.wuwr.com.pl, marketing@wuwr.com.pl................................................

Tomasz Goban-Klas
Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu
Wydawnictwo Naukowe PWN
Karków 1999

Podręcznik ten w syntetyczny sposób przedstawia aktualny stan wiedzy o środkach komunikowania masowego, w tym także najnowszych mediów.
Tomasz Goban-Klas - kierownik Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor The Polish Academic Information Center the State University of New York w Buffalo. Autor licznych artykułów i książek z zakresu mediów, public relations.

-
-- www.pwn.com.pl............................................................................

Jerzy Muszyński
Marketing polityczny
Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Warszawa 1999

Książki profesora Muszyńskiego to pełna charakterystyka zjawiska marketingu politycznego. Znajdziesz w niej wszystko to, co powinieneś wiedzieć na temat wykorzystania marketingu w polityce. Autor znaczny nacisk położył na opis polityki jako towaru oraz mechanizmów rządzących rynkiem politycznym. Szczególnie polecam ją studentom - osoby zainteresowane marketingiem przeczytać ją muszą. Polecam.

-
-- www.wszim.edu.pl.........................................................................................

KSIĄŻKI WYDANE W 1998 ROKU
--
Wiesław Mazurkiewicz
Jak wygrać wybory czyli kampanie i socjotechniki wyborcze
Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji,
Warszawa-Radom 1998

Pozycja ta bardzo podobna jest do opracowania Elżbiety Marii Komorowskiej, nie koncentruje się jednak wyłącznie na wyborczej kampanii samorządowej, zawierając rady, które równie dobrze wykorzystać może kandydat na posła..., a może i prezydenta.

-
-- www.itee.radom.pl, instytut@itee.radom.pl....................................................

Ziemowit Jacek Pietraś
Decydowanie polityczne
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa-Kraków 1998

Podręcznik autorstwa profesora Ziemowita Jacka Pietrasia jest próbą pełnego ukazania złożonych problemów teorii i praktyki decydowania politycznego jako istoty działalności politycznej. Na szczególną uwagę, patrząc z perspektywy kampanii wyborczej zasługuje ostatni rozdział: "Proces decydowania wyborczego".

-
-- www.pwn.com.pl............................................................................

Bożena Dziemidok
Partie polityczne a wybory prezydenckie 1995 roku w Polsce
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1998

Wydawnictwo o kampanii wyborczej i walce o fotel prezydencki w roku 1995.

-
-- press.umcs.lublin.pl, press@ramzes.umcs.lublin.pl.......................................

Wadim Wołowik
Język ciała w biznesie, polityce i życiu publicznym
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Kraków 1998

Książka ta to atlas gestów, póz, wyrazów mimicznych i postaw wraz z komentarzem psychologa, który ułatwia zrozumienie niewerbalnych zachowań człowieka. Pozycja ta szczególnie przydatna okazać się może dla menadżerów, polityków i dziennikarzy.

-
-- www.wpsb.psb.edu.pl, wydawnictwo@psb.edu.pl..........................................

KSIĄŻKI WYDANE W 1997 ROKU
--
Elżbieta Maria Komorowska
Jak wygrać wybory. Poradnik dla kandydatów do Rad Gmin, Powiatów, Województw
Wydawca: Agencja Raklamowo-Wydawnicza "dima" sp. z o.o. 1997

Książka, którą w swojej bibliotece powinien mieć każdy, kto zamierza ubiegać się
o urząd radnego. Oczywiście, aby zwiększyć swoje szanse na wyborcze zwycięstwo należy zastosować się do rad udzielanych przez autorkę.
Elżbieta Maria Komorowska - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Podyplomowych Studiów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim, szkoły Zarządzania, Studium Demokracji Lokalnej organizowanego przez PHARE w Warszawie. Autorka licznych publikacji.

-
-- pozycja trudno dostępna ....................................................................

Jacek Raciborski
Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995
Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 1997

Z pozycji tej dowiemy się o wszelkich aspektach towarzyszących polskim kampanią wyborczym, jakie miały miejsce w ciągu pierwszych 5 lat III Rzeczypospolitej.

-
-- pozycja trudno dostępna ..........................................................................

Lena Kolarska-Bobińska, Radosław Markowski (red.)
Prognozy i wybory - polska demokracja '95
Wydawnictwo Sejmowe
Warszawa 1997

--

Pozycja ta mimo faktu, że została wydana dość dawno zawiera bardzo cenny materiał na temat preferencji wyborczych i poglądów politycznych Polaków w latach 1990-1997. Szczególnie szeroko omówiona została sytuacja przed wyborami prezydenckimi 1995 roku. Prezentowane w książce wyniki uzupełnione zostały fachowym komentarzem wybitnych znawców tematu. 

-
-- www.cbos.pl.............................................................................................

Ryszard Dyoniziak
Sondaże a manipulowanie społeczeństwem
Wydawnictwo Universitas
Kraków 1997

W książce znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania czym jest sondaż, komu służy i jak powinien wyglądać, aby był obiektywnym. Odnajdziemy tu rozdziały mówiące o możliwościach manipulacji sondażem i jego wynikiem, oraz o najczęściej popełnianych przez twórców sondaży błędach. Książkę powinni przeczytać wszyscy, a przede wszystkim ci, którzy zajmują się w praktyce badaniami społecznymi, prowadzonych przy okazji kampanii wyborczych.

-
-- www.universitas.com.pl................................................................................

KSIĄŻKI WYDANE DO 1996 ROKU
--
Krzysztof Kaszyński, Jacek Podgórski
Ostatnie dni pierwszej prezydentury Lecha Wałęsy
...czyli kulisy kampanii wyborczej
Wydawnictwo Polska Oficyna Wydawnicza BGW 
Warszawa 1996

To wydawnictwo nietypowe, gdyż nie zawiera klasycznego opisu kampanii wyborczej 1995 roku. Cała książka to wywiad z Jerzym Gwiżdżem - dawnym szefem BBWR, osobą zaangażowana w kampanię wyborczą L. Wałęsy w 1995 r. W wywiadzie Gwiżdż zdradza wiele ciekawych faktów z kampanii. Szczególnie szeroko opisany został tu kontekst polityczny wyborczej walki - kto i kogo popierał. Dzięki temu poznajemy mechanizmy jakie wpływają na przebieg kampanii. Jak się okazuje marketing to nie wszystko. 
Książka wydana została w 1996 r. i jest już niedostępna w księgarniach. Polecam poszukiwania w bibliotekach lub w antykwariatach.

-
-- pozycja trudno dostępna .................................................................

Marek Beylin
Dziennik kampanii wyborczej. Klapa' 95
Wydawnictwo Floks
Warszawa 1995

Książka ta jest opisem przebiegu polskiej kampanii prezydenckiej w 1995 r. oraz wydarzeń jej towarzyszącym dzień po dniu, a chwilami nawet godzina po godzinie. Jak możemy przeczytać na ostatniej stronie książki, dziennik ten odpowiada dlaczego Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, a Lech Wałęsa poniósł porażkę. Warto przeczytać i przypomnieć sobie jak toczyła się walka o władze w 1995 roku.

-
-- pozycja trudno dostępna .................................................................

Danuta Waniek
Kwach. Zapiski sztabowe Danuty Waniek
Wydawnictwo Polska Oficyna Wydawnicza BGW
Warszawa 1995

"Kwach" to unikalna relacja z przebiegu prezydenckiej kampanii wyborczej 1995 roku. Relacja jest o tyle interesująca, gdyż przedstawiona została z perspektywy szefa sztabu wyborczego Kwąśniewskiego - Danuty Waniek. Książka zawiera opis m.in.  podróży wyborczej Kawśniewskiego, jego spotkań z wyborcami i walki medialnej. Polecam wszystkich zainteresowanym historią marketingu politycznego w Polsce.

-
-- pozycja trudno dostępna .................................................................

Wojciech Reszczyński
Wygrać Prezydenta
Wydawnictwo von Borowiecky
Warszawa 1995

Książka Wojciecha Reszczyńskiego, znanego m.in. z pierwszych wydań Telekspressu, skłąda się z 17. rozdziałów, a każdy z nich to rozmowa-wywiad z jadnym z kandydatów w wyborach prezydenckich 1995 roku. Warto przeczytać, przypomniec sobie główne tematy tamtej kampanii wyborczej i porównać, jak zmieniają się poglady polityków.

-
-- http://www.tbwa.pl,.....................................................................................

Jan Purzycki
Prezydencki Poker
Wydawnictwo ROK Corporation SA
Warszawa 1991

Książka jest sensacyjnym i subiektywnym zapisem tajemnic i nieznanych faktów telewizyjnej kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy z 1991 roku. Jan Purzycki był wówczas głównym prowadzącym telewizyjną kampanię przyszłego prezydenta.
Polecam wszystkim... książkę czyta się jak dobrą sensację.

-
-- Szukaj w antykwariatach i księgarniach z tanią książką.............................

Lesław Wojtasik
Propaganda wizualna
Wydawnictwo Książka i Wiedza
Wrocław 1987

"Propaganda wizualna" to książka, która warto przeczytać jako ciekawostkę. Nie można jednak traktować jej tak samo jak książek wydanych później, głównie ze względu na aktualność informacji. Wiele zawartych w książce danych straciło już aktualność. Mimo to książkę warto przeczytać, gdyż dowiemy się z niej m.in. o znaczeniu barw i satyry w propagandzie. Wszystko poparte przykładami propagandy wizualnej z lat 1945-1985. Książka zawiera wiele ilustracji i reprodukcji plakatów propagandowych.

-
-- Szukaj w antykwariatach i księgarniach z tanią książką............................

(C) MACIEJ RATAJCZAK 2006 WOLSZTYN