--
Marek Sokołowski, Media i polityka - medialne show czy polityczny PR?

ROZDZIAŁ I

Mediatyzacja polityki - polityzacja mediów

Katarzyna Konarska, Media publiczne, czyli o roli mediów publicznych w Polsce

Lucyna Szot, Polityzacja mediów publicznych

Robert Pyka, Polityzacja mediów a bezradność polityków wobec mediatyzacji polityki - zapowiedź końca starego porządku

Michał Drożdż, "Być" to znaczy być w mediach - aksjologiczny wymiar medialnej "produkcji" wizerunków polityków

Filip Antoni Gołębiewski, Pluralizacja mediów w Polsce po 1989 roku: faktyczna czy pozorna? Przyczynek do rozważań

Marek Ejsmont, Media w przestrzeni politycznej państwa

Beata Kosmalska, Telewizyjna edukacja polityczna

Anna Maria Grabowska, " Tytuł newsa dnia otrzymuje dziś... " - koncepcja " agenda setting " na przykładzie wydarzeń medialnych w polskich serwisach informacyjnych

Selim Chazbijewicz, Rola miesięcznika "Debata" w kreowaniu rzeczywistości politycznej Olsztyna

ROZDZIAŁ II

Medialne spektakle polityczne. Bestsellery i buble

Ewa Nowak, Rafał Riedel, Siedem grzechów głównych marketingu politycznego. Krytyczno-realistyczne ujęcie teorii i praktyki politycznej

Agnieszka Zaręba, Spektakl medialny jako instrument kreowania wizerunku polityka

Przemysław Nosal, Polityczny "homo ludens ". Politycy i widowisko

Olga Białek-Szwed, Ekshibicjoniści polskiej sceny politycznej

Jacek Grębowiec, Jak wytłumaczyć porażkę autorów projektu IV RP?
Pragmalingwistyczne studium przypadku

Kamil Kowalski, IVRP - realpolitik czy political fiction?

ROZDZIAŁ III

Aktorzy i statyści. Politycy versus dziennikarze

Tomasz Dusiewicz, Komiczna maska polityka

Monika Kaczor, Politycy versus dziennikarze. Techniki argumentacyjne w języku polityków i dziennikarzy

Samanta Kowalska, Wolność słowa w kontekście dziennikarzy i polityków

Ryszard Necel, Dziennikarz -partner telewidza w rzeczywistości zapośredniczonej medialnie

Tomasz Płonkowski, Pundits, pseudoeksperci, eksperci medialni - wstępna analiza zjawiska

Radosław Sojak, Przestrzeń dialogu czy pole bitwy?
Quasi-etnometodologiczna analiza telewizyjnych programów publicystycznych na przykładzie "Kropki nad i..."

Radosław Sierocki, "Nie ja jestem twórcą tego spektaklu ". "Relacjonowanie" olsztyńskiej afery ratuszowej w mediach na przykładzie telewizji lokalnej .


(C) MACIEJ RATAJCZAK 2011 WOLSZTYN