--
Wstęp

Skuteczne porozumiewanie rządzących z rządzonymi?

Początki badań nad komunikowaniem politycznym
Podejścia badawcze w studiach nad komunikowaniem politycznym

Dlaczego nie ma komunikowania politycznego bez demokracji?

Jak Amerykanie definiują komunikowanie polityczne?
Systemowa koncepcja Blumlera i Gurevitcha (1995) Procesualna definicja Dentona i Woodwarda (1990, 1998) Złotytrójkąt Perloffa (1998) Pesymistyczna wizja amerykańskiej demokracji Tumana (2008)

Komunikowanie polityczne w oczach Europejczyków
Socjologiczne ujęcie Rusha (1992)
Medioznawcza perspektywa Negrine‘a (1994, 1996)
Trójelementowa koncepcja McNaira (1995)

Syntetyczny model komunikowania politycznego

Złoty trójkąt komunikowania politycznego

Porozumienie czy konflikt?
Mocne i słabe ogniwa komunikowania politycznego Transakcyjny charakter relacji uczestników komunikowania Typy relacji między mocnymi ogniwami

Aktorzy polityczni i ich świat
Partyjni aktorzy zbiorowi
Aktorzy niepartyjni (organizacje pozarządowe)
Aktorzy indywidualni

Obywatele w sferze publicznej
Społeczeństwo obywatelskie
Sfera publiczna
Wyborca na rynku politycznym

Media masowe - pośrednik między rządzącymi i rządzonymi
Rola mediów masowych w komunikowaniu politycznym
Nadawcy komunikatów politycznych

Media masowe - pomiędzy władzą a społeczeństwem

Media masowe a demokracja
Wolność słowa i mediów masowych Wolność komunikowania politycznego Funkcje mediów w demokracji Komplementarne role mediów w komunikowaniu politycznym Czy media to "czwarta władza"?

Co media robią dla demokracji?
Jak media wspierają demokrację? Jak media szkodzą demokracji? Czy Internet pomoże rozwiązać dylematy demokracji?

Kto i dlaczego chce kontrolować media?
Zewnętrzne otoczenie organizacji medialnej Presja ekonomiczna Presja polityczna

Propaganda polityczna. Zło naszych czasów?

Źródła i etapy rozwoju propagandy
Propaganda w dobie mediów masowych

Propaganda - manipulacja czy perswazja?

Różne wcielenia propagandy
Propaganda religijna Propaganda polityczna Propaganda społeczna

Jak działa propaganda w różnych systemach politycznych?
Propaganda w systemach niedemokratycznych Propaganda w systemach demokratycznych

Wyborca w rękach kampanijnych speców

Pojęcie kampanii politycznej
Kampania polityczna a propagandowa Kampania polityczna a wyborcza

Czy George Washington wygrałby z Barackiem Obamą?
Era prasy: kampania premodernizacyjna zorientowana na partię
Era telewizji: kampania modernizacyjna zorientowana na kandydata
Era techniki cyfrowej: kampania postmodernizacyjna zorientowana na wyborcę

Modele współczesnych kampanii wyborczych
Kampanie amerykańskie Kampanie zachodnioeuropejskie Kampanie w młodych demokracjach

Dokąd zmierzają kampanie polityczne?
Amerykanizacja czy modernizacja?
Profesjonalizacja - korzyści dla wyborców?
Personalizacja polityki i jej konsekwencje
Kto płaci za coraz droższe kampanie?
Sondażokracja

Marketing polityczny.
Pomoc czy przeszkoda w demokracji?

Istota marketingu politycznego
Pomoc w zrozumieniu rzeczywistości Komunikowanie marketingowe Marketing polityczny psuje demokrację? Jak nie stać się ofiarą speców od sprzedaży?

Konsulting polityczny i przemysł konsultingowy -najlepszy towar eksportowy USA
Rozwój marketingu politycznego
Jak pracują konsultanci i do czego potrzebują ich politycy?
Struktura zawodowego komunikatora Po co partiom i kandydatom konsultanci?

Reklama polityczna.
Czy można się bez niej obejść?*

Reklama jako technika wpływu
Pojęcie reklamy
Co reklama reklamuje?
Dlaczego reklamie potrzebne są media masowe?

Świat reklamy politycznej
Pojęcie reklamy politycznej i wyborczej
Konwencje reklamy
Dlaczego politycy lubią reklamę?

Telewizyjna reklama polityczna
Typy reklamy telewizyjnej (audiowizualnej)

Reklama polityczna w Internecie

Polityczne public relations. Komu są potrzebne?

Public relations- między propagandą a komunikowaniem dwustronnym?
Problemy z definicją
Fazy rozwoju public relations
PRwUSA
Public relations w Europie
Nie kupuj kota w worku!
Rola publiczności w dojrzałym PR

Jak działa public relations, czyli instrumenty i techniki PR
Czym zajmują się pracownicy public relations‘? Jakimi narzędziami posługują się pracownicy PR?

Funkcje i obszary zastosowania politycznego PR
Zarządzanie informacją Zarządzanie mediami Zarządzanie wizerunkiem

Indeks osób

Spis ilustracji 


(C) MACIEJ RATAJCZAK 2011 WOLSZTYN