--
Wprowadzenie

Cześć I
Marketing w kampaniach wyborczych. Narzędzia i ustalenia metodologiczne

Robert Wiszniowski
W oparach polskiego marketingu politycznego. Uwagi niezręczne.

Agnieszka Kasińska-Metryka
Dokąd zmierza marketing polityczny? Bariery i możliwości

Marek Sempach
Klasyczny marketing mix w wymiarze rynku polskiego

Mateusz Żukowski
Geneza i rozwój koncepcji organizacji kampanii wyborczych

Marcin Gacek
Od marketingu politycznego do „polityki sondażowej”. Analiza w perspektywie socjologicznej

Rafał Klepka
Publiczny rebranding - kameleonizm jako narzędzie marketingu politycznego

Radosław Marzęski
Społeczne funkcje marketingu zorientowanego na konflikt.

Grzegorz Kowalik
Znaczenie mediów społecznościowych w marketingu politycznym.

Karolina Pałka, Urszula Wasińska
Mediokracja czy demokracja? Rola mediów w komunikowaniu politycznym.

Część II
Od marketingu do PR w komunikacji politycznej

Teresa Sasińska-Klas
Ewolucja instrumentarium komunikacji politycznej (politycznego public relations i marketingu politycznego).

Izabela Podobas
Polityczny PR o rola „marki” w kreowaniu wizerunku ugrupowań politycznych.

Kamila Młynarska, Bogumił Sobczyk
Etyka życia publicznego. Czarny PR jako narzędzie komunikowania politycznego.

Paweł Jakubowski
Rola debaty telewizyjnej podczas kampanii wyborczej. Analiza technik erystycznych wykorzystanych w starciu Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem w 2007 roku.

Grzegorz Dorobek
Manipulacje z użyciem stereotypów.

Jerzy Zalewski
Rola etykietyzacji w grze politycznej.

Anna Halewicz
Cywilnoprawne mechanizmy ochrony wizerunku osób powszechnie znanych. Studium prawno-politologiczne.

Część III. Krajowa scena wyborcza. Specyfikacja i charakter.

Tomasz Goban-Klas
„Gdzie są chłopcy z tamtych lat?” Analiza wizerunku medialnego na wybranych przykadach.

Andrzej Konrad Piasecki
Pośmiertne sukcesy propagandy PRL.

Kinga Okrzesik-Faruga
Ewolucja prezydenckich kampanii wyborczych w Polsce na przykładzie kampanii z 1990, 2005 i 2010 roku. 

Iwona Nogaj, Anna Zieja
kampanie negatywne w wyborach prezydenckich w Polsce w latach 1989-2011.

Ewelina Kancik
czego polscy kandydaci na prezydenta w 2010 roku nauczyli się od Baracka Obamy? Kampanie wyborcze w Internecie.

Tomasz Gajowniczek
Strony internetowe partii politycznych w trakcie wyborów - przykład Polski i Wielkiej Brytanii.

Anna Chebdowska, Michał Pierściński
Lapsusy słowne na przykładzie polskich polityków

Adrianna Tomczak
Kampania wyborcza do Senatu RP z listy bezpartyjnej na przykładzie komitetu „obywatele do Senatu ze szczególnym uwzględnieniem okręgu wałbrzyskiego. Analiza strategiczna.

Edward Olszewski
Wybrane aspekty kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku.

Żaneta Krawczyk-Antońska
Polska na rozdrożu stoi, czyli przemiany elektoratów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w perspektywie dekady wyborczej 2001-2011.

Część IV. Lokalna scena wyborcza. Generalia i detale.

Anna Szwed
Mediatyzacja polityki - kampania wyborcza na łamach tygodników opinii.

Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska
Skandal obyczajowy jako element kampanii wyborczej w mediach regionalnych. Analiza przypadku.

Ewelina Świątek
Wizerunek kandydatek politycznych w kampaniach samorządowych w Kępnie. Strategie i zachowania wyborcze.

Agnieszka Łukasik-Turecka
Lubelska samorządowa kampania wyborcza 2010 roku na lamach prasy lokalnej i regionalnej.

Krzysztof Mikołajewski
W cieniu wielkiej polityki. Marketing lokalny na przykładzie warszawskich dzielnic.

Arkadiusz Adamczyk
Etykietyzacja w unicestwiającym konflikcie politycznym na obszarze samorządu. Przypadek Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski.


(C) MACIEJ RATAJCZAK 2013 WOLSZTYN