--
Od Redaktora

I. KAMPANIA WYBORCZA 2007
Marek Jeziński
Mit polityczny we współczesnej polityce polskiej.
Przypadek kampanii parlamentarnej roku 2007

Alicja Borasińska
Wybory parlamentarne 2007 - kampania wybornie lingwistyczna

Łukasz Bartosik
Pojedynek gigantów, czyli kampania polityczna 2007 w prasie drukowanej

Lidia Pokrzycka
Kampania wyborcza 2007 roku na łamach lokalnych i regionalnych gazet oraz czasopism wydawanych na Lubelszczyźnie

Robert Dziemba
Telewizja wyborcza. Dziennikarze podczas kampanii w mediach publicznych i komercyjnych

Agnieszka Kasinska-Metryka
Rola i miejsce debat telewizyjnych w kampaniach wyborczych.
Analiza na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 roku

Piotr Ziarek
Kampania wyborcza do parlamentu RP 2007 w Internecie

Maria Wincławska
Sondażomania, czyli Liczygłosy o wyborach

II. WYBORY 2007 - ANALIZA MARKETINGOWA

Rafał Laskowski
Kampania wyborcza 2007 - uwarunkowania i konteksty

Barbara Brodzińska-Mirowska
Platforrna Obywatelska w wyborach parlamentarnych 2007

Łukasz Wojtkowsld
Dawno ternu w Polsce

Wojciech Peszyński
Aleksandra Seklecka
Lewica i Demokraci w wyborach parlamentarnych w 2007 roku

Marzena Cichosz
Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach parlamentarnych 2007 roku

Krzysztof Gajdka
Spektakularna klęska po skromnej kampanii.
Analiza marketingowa kampanii wyborczej Samoobrony RP w wyborach parlamentarnych w roku 2007

Rafał Miernik
Liga Polskich Rodzin - od nadziei do klęski.

Bibliografia


(C) MACIEJ RATAJCZAK 2013 WOLSZTYN