--
Wprowadzenie

I. Marketingowy wymiar kampanii wyborczej

Wojciech Peszyński 
Produkt polityczny

Mateusz Żukowski
Narzędzia marketingu politycznego w wyborach do Sejmu RP w 2011 roku - analiza
na przykładzie okręgu nr 6

Wiktor Balcer
Marketing i rynek polityczny jako elementy wpływające na wizerunek i wynik wyborczy. Analiza kampanii parlamentarnej Mniejszości Niemieckiej w 2011 roku 
w Polsce

Justyna Maguś
Kampanie braci. Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński w starciach o urząd Prezydenta RP - analiza porównawcza

II. Reklama wyborcza

Iwona Barszczuk
Pozycjonowanie innowacyjne w reklamach audiowizualnych. 
Wybory parlamentarne ad. 2011

Małgorzata Adamik-Szysiak
Strategie komunikacyjne kandydatów z Lubelszczyzny w latach 2010-2011 
w świetle badań reklamy audiowizualnej

Magdalena Harkot
Wizerunek kobiety w polityce - analiza wybranych plakatów wyborczych

Anna Szwed
Song wyborczy jako narzędzie kampanii wyborczej

III. Polityczne public relations

Grzegorz Gielniewski
Kreowanie wizerunku partii Prawo i Sprawiedliwość oraz jej lidera Jarosława Kaczyńskiego - strategie, narzędzia, metody

Wojciech Maguś
Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2010 roku

Magdalena Michno
Polityczne public relations Parlamentu Europejskiego - analiza na podstawie wybranych zagadnień

Jakub Jakubowski, Łukasz Scheffs
Konferencje prasowe wybranych polskich partii politycznych. PR czy narzędzie marketingu politycznego?

IV. Media masowe i kultura polityczna a permanentna kampania wyborcza

Aleksandra Seklecka
Rytuał medialny w serwisach informacyjnych. Przypadek kampanii wyborczej 2011
roku

Adam Drosik
Media spinning jako realizacja strategii komunikacyjnej w ramach politycznego 
public relations

Anita Kozłowska
Język koncyliacyjny sposobem pozyskiwania wyborców przez Jarosława Kaczyńskiego w kampanii prezydenckiej 2010 roku

Agnieszka Łukasik-Turecka
Muzyka w polityce. Piosenki pro i kontra

Nota o autorach 


(C) MACIEJ RATAJCZAK 2013 WOLSZTYN