| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Badania marketingowe |
| Wygląd zewnętrzny | Przemówienie | Wywiad | Prasa | Telewizja |
| Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka | Logo |
| Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki, które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
-
 Prawo wyborcze
-
Decydując się na start w wyborach każdy kandydat pamiętać musi o regułach obowiązujących podczas wyborczej rywalizacji. Reguły te wyraźnie i jednoznacznie określane są przez grupę dokumentów - ustaw i rozporządzeń, z którymi warto abyś się zapoznał, zanim zdecydujesz się na zorganizowanie własnej kampanii wyborczej. 
--
- Zasady etyki w reklamie politycznej (Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce) 
Rozmiar pliku zip: 4,33 KB

- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(tekst jednolity)
Rozmiar pliku: 145 KB 

- Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 27 września 1990 r. (tekst jednolity) 
Rozmiar pliku: 242 KB
-
- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity)
Rozmiar pliku: 481 KB
-
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 r. (tekst jednolity) 
Rozmiar pliku: 288 KB
-
- Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 lipca 2002 r. (tekst jednolity)
Rozmiar pliku: 303 KB 
--
(C) MACIEJ RATAJCZAK 2002-2006 WOLSZTYN