Marketing polityczny

Jak przygotować przemówienie polityczne?

Elementem każdej kampanii są przemówienia. Jak się okazuje, każdy może zostać dobrym mówcą. Najważniejsze jest dogłębne poznanie tematu przemówienia, nadanie mu odpowiednich emocji, pewność siebie oraz oczywiście doświadczenie – czyli praktykowanie.

Czym są przemówienia polityczne?

Przemówienia polityczne dotyczą zarówno kampanii wyborczej jak i przykładowo sejmowych debat na temat rozważanego projektu ustawy. Przemyślane przemówienie powinno stawiać argumenty lub kontrargumenty, wskazywać na konsekwencje w przyszłości a także stawiać pytania skłaniające do refleksji.

Przemówienia polityczne dla społeczeństwa wygląda podobnie do tych przeprowadzonych na salach politycznych. Wszystko opiera się na sprzedaży słuszności swojego stanowiska. Przemówienie powinno być nasiąknięte emocjami, trzeba być przekonanym do tego co się mówi, dzięki czemu polityk zostanie odebrany jako osoba godna zaufania.

Jak przygotować przemówienie?

Twoja przemowa może odnosić się do rozważania na temat czegoś co powinno się wydarzyć, co popierasz i jesteś w stanie zrealizować. Powinna zawierać przekonujący przekaz zawierający powody o słuszności zajmowanego stanowiska.

1. Poznaj swoich słuchaczy

Poznanie swoich wyborców jest najlepszym sposobem na zdobycie informacji o ich potrzebach. Kierowanie mowy na rozwiązanie problemów sprawia, że przemówienie jest interesujące i angażuje emocjonalnie słuchaczy.

Ważne jest, aby nie podpierać się samymi danymi, ale również odważnym i konkretnym planem działania. Należy pokazać w czym leży sedno lokalnego problemu, jakie są możliwe ścieżki jego rozwiązania oraz w jakim tempie można wprowadzić planowane usprawnienia.

2. Zwarte i konkretne przemówienie

Mdłe mowy o sytuacji w kraju i na świecie szybką nużą słuchaczy. Żyjemy w dobie technologii, gdzie informacje przepływają w zawrotnym tempie. Mowa powinna być krótka i związana bezpośrednio z głównym tematem, unikając nadmiaru informacji, które są każdemu dobrze znane.

3. Docenienie publiczności i organizacji

Drobne gesty jak powitanie, podziękowanie za przybycie oraz organizację daje wyraz szacunku zarówno do odbiorców jak i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie do przemówienia.

Po przemówieniu warto osobiście zamienić kilka słów ze słuchaczami – a w przypadku mniejszych grup odbiorców omówić osobiście dokładniej kwestie interesujące publikę. Osobiste relacje sprawiają, że mówca staje się bliższy obywatela, a tym samym łatwiej zaskarbić sobie serca wyborców.

Rozmowa jest znacznie lepsza niż wykład – dlatego tak dobrze się sprawdza w zbieraniu elektoratu. Warto od czasu do czasu włączyć jakiś dowcip czy ciekawą historię, która pobudzi słuchaczy.

4. Pewność siebie i opanowanie

Pisząc przemowę należy konstruować ją tak jak będzie się przemawiać – unikać zawiłych formułek czy niesprecyzowanych myśli. Dzięki temu podczas wygłoszenia jej można swobodnie zaglądać do notatek nie tracąc pewności siebie. Jest to bardzo ważne, bowiem słuchacz łatwo wyczuwa sztuczność i brak przekonania w słowach mówcy.

Jeśli na moment stracisz wątek staraj się zachować spokój. Opanowanie jest bardzo ważne również podczas debat czy personalnych rozmów. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie przyznaj się i poinformuj, że zbadasz dane zagadnienie i odpowiesz możliwie jak najszybciej.

5. Powtórzenie i zakończenie

Na koniec przemówienia warto zrobić krótkie podsumowanie i powtórzyć najważniejsze kwestie – dotyczy to tych, na których szczególnie zależy mówcy. Kończącym elementem jest zachęcenie do zadawania pytań. To jest zazwyczaj najtrudniejszy element, bowiem poza zdolnościami przemawiania trzeba dokładnie poznać dany temat od każdej możliwej strony – w zasadzie tutaj następuje weryfikacja rzetelnego przygotowania mówcy.

6. Inspiruj się mówcami

Warto uczyć się na doświadczeniu innych. Chcąc być dobrym mówcą, warto obejrzeć przemówienie innych – nie koniecznie o charakterze politycznym. Analizować każde słowo, gest, ubiór czy sposób prowadzenia przemówienia.

Cechy dobrego przemówienia politycznego

Na koniec lista cech, po których rozpoznasz, że przemówienie jest gotowe do wygłoszenia. Przemowa powinna zawierać:

  1. Podstawowe informacje na temat Twojej propozycji, aby odbiorca mógł w pełni zrozumieć temat przemówienia.
  2. Dane liczbowe, cytaty, przykłady oraz dowody poświadczające słuszność zajmowanego stanowiska.
  3. Lista argumentów mających wpływ na odbiór przez słuchaczy.
  4. Obalenie kontrargumentów, które mogą wytoczyć osoby zajmujące przeciwległe stanowisko.
  5. Przykucie pełnej uwagę obiorców (ważny temat, uszeregowany plan wypowiedzi, emocje, ubiór, otoczka).
  6. Zangażwanie emocjonalne, tak aby słuchacz chętnie popierał stanowisko mówcy.
  7. Interesująca i zapadająca w pamięć przemowa.
  8. Język wypowiedzi powinien być dostosowany do publiczności, używanie trudnych słów może świadczyć o elokwencji mówcy, jednak zbyt trudna w odbiorze wypowiedź może okazać się dla słuchacza przytłaczająca, a ostatecznie niezrozumiała.