Przemowa

Techniki i strategie marketingu politycznego

Marketing polityce towarzyszy od zawsze. Z biegiem czasu zmianą się narzędzia, bądź też dochodzą nowe. Nieodzowną częścią jest również wsparcie agencji PR-owych, które dbają o kreowanie odpowiedniego wizerunku. Czym jest marketing polityczny i jakie narzędzia się wykorzystuje?

Czym jest marketing polityczny?

Marketing polityczny ma na celu podjęcie działań w celu wykreowania dobrego wizerunku kandydata, partii bądź programu wyborczego. Stosowane strategie są po części podobne do stosowanych w handlu – w jednym i drugim przypadku staramy się coś sprzedać. produkt bądź przekonanie.

Skuteczny marketing wymaga specjalistycznego wsparcia. Korzystanie przez polityków z agencji zajmujących się PR-em jest już normą. Łatwo bowiem zaliczyć gafę, która obije się przynajmniej na najbliższych sondażach, a niekiedy może oznaczać koniec kariery politycznej. Z drugiej strony dobrze prowadzona kampania może diametralnie zwiększyć poparcie w sondażach nawet w krótkim okresie czasu.

Elementy marketingu politycznego

Elementem marketingu politycznego jest każde narzędzie umożliwiające dotarcie do grupy docelowej oraz poprawę wizerunku:

 • strategia wyborcza,
 • wizerunek w telewizji, prasie i radiu,
 • wizerunek w social mediach,
 • debaty oraz inne formy konwersacji bezpośredniej,
 • wiece wyborcze,
 • sondaże.

Strategie polityczne

Na temat strategii politycznego marketingu można by napisać książkę, tutaj skupimy się jedynie na ogólnikowym przedstawieniu tej kwestii. Jeden z podziałów strategii grupuje je na defensywne i ofensywne.

Defensywna kierowana jest zazwyczaj do kandydatów z ugruntowaną pozycją na scenie politycznej. W tym przypadku zachowuje się bezpieczne działania mające na celu utrzymanie elektoratu.

Marketing ofensywny natomiast najczęściej wykorzystywany jest przez nowe twarze. Ma na celu zbudowanie zaufania zbierając grono wiernych wyborców. Jeśli przypomnisz sobie kampanie wyborcze z pewnością zauważysz, że to właśnie nowe osoby w polityce zazwyczaj promowały się dość głośniej i agresywniej.

Narzędzia wykorzystywane w marketingu politycznym

Narzędzia wykorzystywane w marketingu politycznym do złudzenia przypominają te stosowane w sprzedaży.

 1. Social media – zaliczają się tutaj wszelkie profile w sieciach społecznościowych jak i reklamy kierowane za pośrednictwem portali. Obecność polityczna na Facebooku, Twitterze i Instragramie stała się już normą, angażując szczególnie osoby młodsze można bardzo skutecznie wypromować dobry wizerunek. Człowiek lubi być wysłuchany i doceniony, jednym ze sposobów wzbudzenia zaufania mogą być drobne rzeczy jak polubienie czy skomentowanie odpowiedzi w poście.
 2. Reklama tradycyjna – w tej grupy zalicza się reklama w prasie, telewizji, radio oraz formy promocji wizualne poprzez banery, rozdawanie ulotek czy wieszanie plakatów.
 3. Reklama bezpośrednia – wszelkie rodzaje integracji ze społeczeństwem (przykładowo wiece wyborcze). W tym przypadku warto postawić na dosłownie bezpośredni kontakt – zamienienie kilku słów z wyborcami oznacza, że polityk interesuje się obywatelem. Kontakt z wyborcami umożliwia również zabranie cennych informacji zwrotnych, które mogą pomóc skutecznie naprowadzić kampanię na zdobycie nowych wyborców.
 4. Public relations – działania kreujące wizerunek poprzez media. Narzędzie to jest chętnie wybierane w marketingu politycznym. Zauważ, że otwarciu autostrady, szpitala, zaopatrzenia straży pożarnej czy innej okazji zazwyczaj towarzyszą politycy. Do działań public relations należą m.in.: udział w akcjach charytatywnych, imprezach, konferencjach prasowych.
 5. Od drzwi do drzwi – nie sposób pomyśleć o staro amerykańskiej metodzie sprzedaży Door-to-Door (która nadal jest skutecznie wykorzystywana). Polega na bezpośrednim spotkaniu z wyborcami, najlepsze rezultaty przynosi w przypadku działań lokalnych – o wiele łatwiej bowiem odwiedzić mieszkańców 5 tysięcznej miejscowości niż mieszkańców całego województwa czy Polski.

Podsumowanie

Działania marketingowe w polityce powinny być prowadzone cały czas – i tak zazwyczaj się dzieje jeśli chodzi o najważniejsze stanowiska. Przed kampanią wyborczą oraz podczas jej trwania następuje intensyfikacja działań nakierowana nie na stały elektorat, ale na niezdecydowane osoby, które niezbyt interesują się polityką wstrzymujących się z ostateczną decyzją do samego końca.